Šta posle faksa-Fakultet bezbednosti

Student sam Fakulteta bezbednosti, a upisala sam ga zato što su moja interesovanja vodila ka društvenim naukama i želji da izučavam savremene izazove, rizike i pretnje.

Zašto upisati  Fakultet bezbednosti?

Pre svega, da razbijemo predrasude koje ljudi imaju i poistovećuju ovaj fakultet sa Kriminalističko Policijskom Akademijom, jer im deluje slično. Fakultet bezbednosti je civilnog karaktera i bavimo se naukom i istraživanjem fenomena bezbednosti.

Što se tiče samog studijskog programa, prve dve godine su opšte, a na trećoj godini studenti se opredeljuju za sledeća četiri smera: studije nauke bezbednosti, studije menadžmenta ljudskih i socijalnih resursa, studije civilne zaštite i zaštite životne sredine i studije odbrane. Naravno, studenti se mogu odlučiti i za opšti smer koji predstavlja kombinaciju predmeta sa sva četiri smera.

Koga interesuje forenzika, može je izučavati na specijalističkim studijama nakon završetka osnovnih.

Nauka bezbednosti, kao i ostale nauke, ima dosta oblasti za izučavanje, tako da svako može pronaći svoje mesto pod suncem i fokusirati se na ono što ga zanima.

Takođe, na našem fakultetu postoji i Centar za istraživanje ljudske bezbednosti čiji je cilj promovisanje koncepta ljudske bezbednosti.

Dobra strana ovog fakulteta je to što dobijate šire obrazovanje, jer pored stručnih predmeta imate predmete koji su vezani za ostale društvene nauke.

Sa druge strane „mana“ je nedostatak praktičnog rada, ali nadam se da će doći do poboljšanja po tom pitanju.

Šta posle faksa?

Nakon završenih osnovnih studija stičete zvanje menadžer bezbednosti. Što se tiče zaposlenja, na raspolaganju su vam javni i privatni sektor. Naravno, sve zavisi od  ličnih afiniteta i želja. Imate širok dijapazon mogućnosti, od MUP-a,  Ministarstva odbrane,  Agencije za borbu protiv korupcije,  Sektora za vanredne situacije, do rada na obezbeđivanju pravnih lica, HR menadžmenta  i mnogih drugih vidova zaposlenja.

Mišljenja ljudi su podeljena u dve standardne krajnosti, a te krajnosti su –  apsolutno neperspektivno ili apsolutno perspektivno. Nemojte slušati ni prvu ni drugu stranu, već isključivo vaš unutrašnji osećaj! Da li ćemo pronaći posao kakav očekujemo zavisi isključivo od nas samih, od konstantnog rada na sebi, truda i svestranosti.

Sledite vaše snove, kao što sam ja sledila svoje!

Piše: Anđela Stanojević

Leave a Reply

Your email address will not be published.