Tri moguća modela nastave u novoj akademskoj godini

Zbog aktuelne epidemiološke situacije u zemlji realizacija nastave na fakultetima u sastavu UB će biti znatno drugačija u odnosu na prethodne godine.

Kako navodi prorektor UB Petar Bulat, razmatraju se tri opcije realizovanja nastave. Prva predstavlja klasičnu nastavu koja se odvija na fakultetima. Druga opcija je hibridni model organizovanja nastave prilikom čega se predavanja održavaju onlajn a vežbe na fakultetima. Treća opciija podrazumeva organizovanje celokupne nastave onlajn što je za neke fakutete nemoguće.

Prema predviđanjima prorektora Bulata, najverovatnije će u upotrebi biti hibridni model. On takođe dodaje da je moguća njegova modifikacija tako da se samo ključne vežbe organizuju u prostorijama fakulteta sa manjom grupom studenata.

Na pitanje o mogućnosti onlajn održavanja ispita, koja nije podržana našim zakonom na osnovu kojeg ispit mora da se polaže u sedištu visokoškolske istanove, Bulat odgovara:

,,Za mene je pitanje kako će se ispiti održavati onlajn, jer znate i sada se javljaju povremeno pitanja korišćenja bubica i drugih nedozvoljenih sredstava na ispitima, a u onlajn okruženju to će biti lakše i ja sam zabrinut. Ali to nije samo naša briga, u kontaktu sa kolegama iz Evrope i kod njih postoji skepsa kad su onlajn ispiti u pitanju.ˮ

Izvor: http://rs.n1info.com/Vesti/a627379/Prorektor-BU-Razmatraju-se-tri-modela-nastave-na-fakultetima.html

Piše: Jovan Macut

Leave a Reply

Your email address will not be published.