Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata među studentima poznatiji je kao studentska poliklinika, a njegovi počeci vezani su za početak rada Univerziteta u Beogradu 1924. godine. Danas, zaposleni u Zavodu, obezbeđuju zdravstvenu zaštitu za oko 120.000 studenata državnih i privatnih Univerziteta i visokih stručnih škola u Beogradu. 

U Zavodu studenti mogu dobiti preventivne, dijagnostičke i rehabilitacione zdravstvene usluge iz oblasti opšte medicine, ginekologije, stomatologije, oftalmologije, otorinolaringologije, dermatovenerologije, neuropsihijatrije, fizikalne medicine i rehabilitacije, prevencije HIV/SIDE i polno prenosivih infekcija, laboratorijske dijagnostike, radiološke i ultrazvučne dijagnostike, interne medicine, minimalne invazivne hirurgije. Zavod studen­tima obezbeđuje i bolničko lečenje u stacionaru Zavoda u ul. Prote Mateje 29. Zdravstvena zaštita u Zavodu obezbeđuje se za sve studente koji studiraju u Beogradu. 

Potrebna dokumenta za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu u Zavodu su: overena zdravstvena knjižica po osnovu statusa studenta i indeks. Zdravstvenu zaštitu u Zavodu, studenti mogu ostvariti do navršene 26. godine života. Student treba da ima svog izabra­nog lekara opšte medicine, doktora stomatologije, a devojke i ginekologa. 

Potrebno je da pre početka lečenja u Zavodu student prenese svoj zdravstveni karton iz zdravstvene ustanove gde se prethodno lečio (doma zdravlja). 

Studenti I i III godine studija u obavezi su da obave sistematski pregled (bez obzira da li su na budžetu ili su samofinansirajući), kao preventivni vid zdravstvene zaštite. Studenti u Zavodu obavljaju i preglede za useljenje u studentski dom. 

U Zavodu se mogu obaviti i dodatne zdravstvene usluge pod povoljnim uslovima: lekarsko uverenje za upis na fakultet, za dobijanje vozačke dozvole B kategorije, lekarsko uverenje za 

vize, kao i sve vrste lekarskih pregleda za regulisanje statusnih pitanja na fakultetu. 

Za pravdanja odsustva sa nastave priznaju se samo lekarska uverenja izdata od lekara Zavoda. Zavod radi svakodnevno od 7h do 20h, a stacionar radi 24 sata! 

Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata
Krunska 57, 11000 Beograd
Radno vreme: 07-20h
Tel: 011/ 2433 488
E-Mail: studentska.poliklinika@zzzzsbg.rs
www.zzzzsbg.rs

Stacionar
Prote Mateje 29, 11000 Beograd
Radno vreme: 00-24h
Tel:011/308-55-91
E-Mail:stacionar@zzzzsbg.rs

Novi Beograd
Studentski grad, I blok, F krilo, (Tošin bunar 147)
Radno vreme:07-20h
Telefon: 011/260-14-37
E-Mail: studentski.grad@zzzzsbg.rs

Karaburma
Mije Kovačevića 7B
Radno vreme: 08-15:30h
Teлефон: 011/275-26-82
E-Mail: punkt.karaburma@zzzzsbg.rs

Leave a Reply

Your email address will not be published.