Studenti u susret nauci, StES 2019

U periodu od 28. novembra do 30. novembra 2019. godine u Banja Luci je održana 12. multidisciplinarna studentska konferencija, Studenti u susret nauci

Na ovogodišnjoj konferenciji svoje radove prezentovalo je više studenata beogradskog Univerziteta i Vojnomedicinske akademije. Malo je reći da su na najbolji mogući način predstavili te dve institucije, kao i matične fakultete sa kojih dolaze.

Tome u prilog govori i činjenica da su u takmičarskom delu ove konferencije student  Univerziteta u Beogradu i studentkinja Vojnomedicinske akademije odneli pobedu. Naime, sama konferencija se odvijala u šest odvojenih sesija (prirodne nauke, društvene nauke, humanističke nauke, inženjerstvo i tehnologija, biotehničke-poljoprivredne nauke i medicinske i zdravstvene nauke). Komisija, sastavljena od tri člana, je ocenjivala svakog izlagača na osnovu kriterijuma koji su podrazumevali: naučni doprinos samog rada, izgled prezentacije i govorničke sposobnosti izlagača. 

U kategoriji medicinskih i zdravstvenih nauka, pobednica je Tijana Stanojković, student osnovnih studija Medicinskog fakulteta, Vojnomedicinske akademije. Tijana je izložila rad na temu Najčešći komorbiditeti kod bolesnika sa plućnom tromboembolijom i njihov uticaj na mortalitet.

U kategoriji društvenih nauka, pobednik je Aleksandar Kovačević, student doktorskih studija Fakulteta političkih nauka, Univerziteta u Beogradu. Aleksandar je izložio rad na temu Nastanak i razvoj digitalnog tržišta rada kao posledica digitalizacije procesa rada.

Veliku pohvalu zaslužuju i organizatori konferencije –  Studentski parlament Univerziteta u Banja Luci i Univerzitet u Banja Luci. Studenti su krajem novembra 2019. godine u Banja Luci zaista izašli u susret nauci i dali joj svoj doprinos. Pri tome su sklopili mnogobrojna prijateljstva, upoznali kolege sa drugh fakulteta i univerziteta, stekli nova saznanja iz oblasti svog bavljenja, upoznali Banja Luku i sve njene znamenitosti.

Pozivamo sve zainteresovane studente da prate fejsbuk stranicu StES konferencije, kako bi bili upućeni u sve buduće planove organizacionog tima i kako bi 2020. godine i oni bili ti koji će dati svoj doprinos nauci.

Piše: Jovan Macut

Leave a Reply

Your email address will not be published.