Šta je studentski parlament?

Studentski parlament je institucionalno telo fakulteta prepoznato Zakonom o visokom obrazovanju. Preko studentskog parlamenta fakulteta, studenti ostvaruju svoja prava i štite svoje interese na svom fakultetu i na univerzitetu kome taj fakultet pripada.

Značaj studentskog organizovanja, kroz studentska pitanja i politiku, kao i uključivanje u dodatne aktivnosti studentskog parlamenta, mogu da pomognu u unapređivanju budućih studenata kroz neformalno obrazovanje.

Nadležnost studentskog parlamenta ogleda se u aktivnostima obezbeđivanja kvaliteta nastave, reformama studijskih programa, utvrđivanjem broja ESPB bodova, unapređenjem mobilnosti (razmene i usavršavanja), podsticanjem naučno-istraživačkog rada studenata. Takođe se bavi biranjem i razrešavanjem svojih članova (upravni odbor, delegati). Kao i vannastavnim aktivnostima, koordinisanjem sportskih ekipa, konferencijama, promocijama fakulteta, tribinama, studentskim žurkama, ekskurzijama i humanitarnim aktivnostima.

Sastav studentskog parlamenta fakulteta se sastoji od upravnog odbora (predsednik, potpredsednik i sekretar), ostalih članova i studenta prodekana. Student prodekan predstavlja izvršno telo parlamenta, koji vodi direktnu komunikaciju kroz dekanski kolegijum, NNV i savet fakulteta. Glavna je veza studenata i uprave fakulteta.

Na nivou univerziteta, studentski parlament čine predstavnici svake visokoškolske ustanove. Broj predstavnika se određuje u skladu sa brojem upisanih studenata tog fakulteta. Studentski parlament u svom sazivu ima 42 člana. Predstavništvo čine predsednik, zamenik predsednika, potpredsednici sektora i student prorektor. Najviše predstavničko telo studenata predstavlja SKONUS.

Pravo na članstvo u studentskom parlamentu imaju svi studenti visokoškolske ustanove upisani u školskoj godini u kojoj se bira studentski parlament. Način izbora se utvrđuje opštim aktom SP-a. Izbor članova se održava svake druge godine u aprilu, tajnim i neposrednim glasanjem. Raspisuje ih predsednik, a mandat traje dve godine.

Prednosti studentskog parlamenta jesu to što stičete praktična znanja kroz neformalno obrazovanje i vannastavne aktivnosti. Razvijate timske i liderske sposobnosti. Pružate sebi šansu da se usavršavate, da učestvujete u raznim projektima, kao i da aktivno učestvujete u stvaranju boljih uslova. Student koji se aktivno bavi studentskim radom i organizovanjem, sebi pravi sjajan dodatak diplomi kao i kvalifikaciju za buduće poslove. Kroz studiranje, vannastavne aktivnosti su podjednako bitne kao i nastavne.

Studentska politika nikad nije bila besmislena. Budite i vi deo aktivnog režima za stvaranje boljih uslova studiranja vas i vaših kolega.

STUDENTSKA PRAVA NE SMEJU DA ČEKAJU.

Piše: Đorđe Purić

Leave a Reply

Your email address will not be published.