Magična pošta Srbije: Humani projekat četiri studentkinje

Projekat Magična pošta, ili „Magic mail“, nastao je kao globalna inicijativa da se malim znakom pažnje ulepša dan mališanima sa posebnim potrebama, smetnjama u razvoju i hroničnim bolestima. Pokrenula ga je Anđelika iz Irske, a 2018. godine Marija Topalović projekat pokreće i u Srbiji. Danas, iza ove akcije stoje 4 jako marljive i požrtvovane devojke. One uz to što održavaju i sprovode rad Magične pošte, takođe studiraju ili rade.

Laura, Nina, Marija i Kristina su posrednici između ljudi koji šalju pakete i dece koje ih primaju, odnosno njihovih roditelja. Roditelji sami prijavljuju svoje dete, čime se ono stavlja na spisak. Kada se javi osoba koja je voljna da sastavi paketić i pošalje ga, šalje ga prvoj osobi sa spiska. Devojke se uvek temeljno raspitaju o interesovanjima deteta, kako bi poklon bio personalizovan i jedinstven. Zatim, onaj ko je paketić sklopio, šalje ga direktno detetu. Tako radi naša Magična pošta!

Odrediti koliko puta mesečno će jedno dete dobiti paketić je jako nezahvalno, jer zavisi od odaziva i broja prijavljene dece. Međutim, kako tvrdi Kristina, u poslednja 3 meseca odaziv je bio velik i svako dete je u proseku dobilo po 3 paketića mesečno.

Akcija traje tokom cele godine, ali u periodu praznika naročito. Jedna od najvećih poteškoća na koje su naišle je organizacija prikupljanja novogodišnjih paketića ( jedne godine su morale same da sklope 100 paketića i same ih platile). Takođe, ponekad dođe do i nerazumevanja roditelja jer njihovo dete nije dobilo paketić u nekom određenom vremenskom periodu.  Ceo kolektiv Magične pošte se trudi da svima izađe u susret, ali je to nažalost nekad vrlo teško. Kristina veruje da će se uskoro njihov tim proširiti i da će primiti nove ljude koji su voljni i motivisani da im pomognu u ovoj humanoj akciji.

U slanju paketića imaju i podršku organizacije 28. jun, a oko samih paketića uvek imaju pomoć stomatologa Marije Dujevski, koja ih i sama redovno šalje. Ove godine, planirano je i održavanje raznih radionica, ali pandemija je tu ideju trenutno onemogućila.

Bilo ko može da se prijavi da jednom detetu ulepša dan jednim humanim gestom. Svi zainteresovani mogu se javiti ekipi Magične pošte Srbije, preko:

Piše: Aleksandra Veljović

Rubrika Društvo

Leave a Reply

Your email address will not be published.