Izjednačenost i podrška
Udruženje studenata sa hendikepom (USH) je osnovano 2000. godine. Iste godine,  broj osoba sa hendikepom koje su studirale bio je jednocifren. Danas u bazi, od osnivanja ima preko 800 osoba.

Ideja samog udruženja jeste da neko ko ima hendikep može bez problema da studira.

Nešto više o samom udruženju rećiće nam Kaća, student Fakulteta političkih nauka i desna ruka Direktora udruženja-Milana Jankovića.

Od osnivanja do danas, nakon skoro 20 godina, koliki napredak je udruženje napravilo?

Iz Udruženja studenata sa hentikepom razvio se „Univerzitetski centar za studente sa hendikepom“. Oni funkcionišu pri univerzitetu, pružaju podršku studentima na fakultetu, ali na višim školama ne. Problem je što je veliki broj naših članova upravo na višim školama. Zato im mi pružamo podršku. Time smo postigli veliki napredak.

Osim toga, trudimo se i da im omogućimo razne vidove neformalnog obrazovanja; kurseve, radionice, informativne sesije i tribine.

Kako neko ko ima hendikep može da upiše fakultel?

Ko želi da upiše fakultet, a ima hendikep, može to da uradi preko afirmativnih mera. Upravo se naše udruženje izborilo da u zakonu stoji da osobe sa hendikepom imaju drugačije uslove studiranja.

FOTO: Arhiva USH-a
  • Koji su to posebni uslovi studiranja?

Njima je 36 ESPB dovoljno za budžet. Kao i jedini uslov za stipendiju jeste da budu na budžetu. Izuzetno nam je važno da budu obavešteni o svojim pravima kao i da ih koriste pri upisu na fakultet.

Više nije neobično da neko ko ima hendikep studira, bude društveno prihvatnjiv ili ima ambicije da završi fakultet i pronađe posao.

  • Da li se udruženje bori da se fakulteti prilagođavaju potrebama studenata sa hendikepom i ako da, kako?

Da. Mi komuniciramo sa fakultetima, ali time se uglavnom bavi Univerzitetski centar. Kada god neki studenti imaju problem, oni se obrate nama i mi kontaktiramo fakultet.

Fakulteti gotovo uvek izlaze u susret. Baš zato ovi studenti uglavnom upisuju fakultete za koje znaju da su najprilagođeniji.

  • Koji bi fakultet izdvojila kao najprilagođeniji studentima sa hendikepom?

Recimo, Pravni fakultet, se čini najprilagođenijim. Tako da oni, jednostavno, teže njemu.

Fakulteti su baš otvoreni da pruže podršku. Za sada, to usput rešavaju, kada se student obrati da mu je potrebna neka podrška.

FOTO: Arhiva USH-a
  • Znam da u vašem timu često ima novih članova. Baš zato, ko je sve dobrodošao kod vas?

Svi su dobrodošli. Mi sebe nazivamo aktivistima. Uvek smo otvoreni za volontere. Tu smo svakodnevno. Imamo i neke trajne obaveze. Volonteri mogu kad god nam nešto zatreba da budu pri ruci da nam pomognu.

  • Šta sledeće možemo da očekujemo od vašeg udruženja?

Pokušavamo da razvijemo nešto što bi se zvalo Servis vršnjačke podrške studentima sa hendikepom. Što bi značilo da volonteri koji se kod nas prijave budu personalni asistenti kolegama studentima sa hendikepom. Najbolje bi bilo da oni budu sa istog fakulteta, ako ne i smera.

 Česta je situacija da roditelji idu sa svojom decom na fakultet. Vršnjačka asistencija bi bila neophodan korak kaosamostaljivanju i osnaživanju studenata sa hendikepom.

Ukoliko vas je zainteresovala ideja Udruženja studenata sa hendikepom ili imate pitanja uvek im se možete obratiti putem zvaničnog sajta, stranica na društvenim mrežama ili na adresi Dimitrija Tucovića 49, Zvezdara, Beograd.

Piše: Sara Majstorović

Promote & earn money

Leave a Reply

Your email address will not be published.