Istorijska turneja orkestra FMU

Orkestar Fakulteta muzičke umetnosti, nastupao je u okviru ljubljanskog festivala „Mladi virtuozi“, kao i u okviru festivala italijnskog grada Sačile.

Nakon dugog niza godina, velikodušnost Ministarstva za kulturu zalutala je i u oblast muzičke umetnosti. Pored finansiranja brojnih naučnih projekata, donesena je odluka da se finansira turneja orkestara FMU i time prikaže kvalitet mladih i ambicioznih ljudi publici, van zidina Kolarca.

Problem nedostatka adekvatnog prostora naročito je uočljiv u realizaciji predmeta orkestar, što je otežavalo pripremu za turneju. Evo šta na ovu temu kaže maestro Bojan Suđić, dirigent orkestra FMU:

„Orkestar nikada nije imao adekvatne uslove i rešenje se tražilo u saradnji sa institucijama, koje su bile u mogućnosti da nam izađu u susret sa prostorom adekvatnim za orkestarske probe. Ove godine je saradnja sa Domom Vojske okončana zbog novih finansijskih regulativa i uslova koji su za FMU bili neostvarivi, te je prošlo određeno vreme dok se nije pronašlo drugo rešenje.” Dom Vojske je precenio finansijske resurse fakulteta, s namerom ili bez nje.

„Drugo rešenje“ jeste sala opere, gde je prilagođavanje radi višeg cilja – turneje, bilo neophodno. Ventilacioni problemi omogućili su studentima da još jednom, pre početka oštre zime, osete čari zagušljivosti i topline letnjeg perioda.

Gostoprimstvo od strane italijanskih partnera iznedrila je uspešan koncert u Teatru Zancanaro, 9. decembra 2019. godine. Obiman program – Šostakovič „Peta simfonija“, Hristić „Ohridska legenda – Grlica“, kao i „Koncert za violinu u De- duru“ Čajkovskog prikazan je i u okviru ljubljanskog festivala, 10.12, u sali Filharmonije (Academia Philharmonicorum).

Pohvale idu i solisti Draganu Sredojeviću, koji se kao pravi romantičarski junak izborio sa prehladom, koja mu je otežavala izvedbu.

Kako lepe vesti uvek nađu način da nekoga zaobiću, turnejom nisu imali priliku da se raduju kolege koje pohađaju predmet hor, zbog otkazivanja njihovog nastupa, a samim tim i puta za Banja Luku, usled neadekvatnih finasijskih uslova.

Da ne bi loša vest bila kraj lepoj, ostaviću reči i želje profesroa Suđića da zaokruži ovu priču i otvori put ka novoj:

“Svi se nadamo da su najave u medijima i odmakli razgovori rukovodstva FMU sa resornim ministarstvom realnost, koja će u narednih nekoliko godina rezultirati ostvarivanjem poluvekovnog sna svih generacija naših akademskih muzičara – novom reprezentativnom zgradom FMU, koja bi predstavljala snažan podsticaj budućim generacijama ka odabiru muzike kao svog životnog poziva.”

Fakultet je kofinansirao turneju i time dao studnetima tračak zapadnoevropskog luksuza. Zahvaljujući dekanu Ljiljani Nestorovski, maestru Sudjiću, kao i prodekanu Aneti Ilić, dugogodišnja želja je konačno ostvarena. Organizacija Selene Popović i Milice Jelić studentima je data prilika da prikažu svoje umeće italijanskoj i ljubljanskoj publici.

LS.

Leave a Reply

Your email address will not be published.