Ekonomisti i pravnici dobijaju materijalnu pomoć od 50.000 dinara

Doneta je odluka o raspisivanju konkursa za dodelu kratkirične finansijske pomoći studentima iz oblasti ekonomskih i pravnih nauka.

Konkurs raspisuje Zadužbina Milije Jovanovića i Luke Ćelovića. Priliku da se prijave studenti će imati od 14. septembra do 14. oktobra 2020. godine.

Pravo na učešće u konkursu imaju studenti Univerziteta u Beogradu koji su materijalno ugroženi.

Sedamnaest studenata će dobiti pomoć od po 50.000 dinara.

Dodatne informacije stoje u dokumentu odluke, a studenti se mogu obratiti i Sektoru za investicije i upravljanje imovinom Univerziteta i univerzitetskih zadužbina i fondacija.

Prijave se podnose na adresu Univerziteta u Beogradu, Studentski trg broj 1 sa naznakom: ,,Za konkurs Zadužbina Milije Jovanovića i Luke Ćelovića“.

FOTO: Ekonomski Fakultet

Leave a Reply

Your email address will not be published.