„Dan nauke“ u čast Nikole Tesle

Dan nauke је manifestacija koja se tradicionalno obeležava u muzeju Nikola Tesla u
Beogradu. Dešavanje koje za cilj svake godine ima da uključi što više ljudi u polemike i diskusije na temu najvećih problema u svetu nauke i kako ih rešiti.


Zašto baš na današnji datum? Ovaj datum obeležilo je rođenje jednog od najvećih genija na našim prostorima a to je Nikola Tesla.


Za naš narod, Tesla je uvek predstavljao više od naučnika i izumitelja. Pre svega bio j
vizionar i predstavnik srpske nauke u svetu. Oduvek je tvrdio da sve što je stvorio uspeo je zahvaljujući tome što je bio posvećen sebi i samoposmatranju. U cilju rešavanja nekih svojih nedoumica uspešno je utro put nauci na svetskom nivou.

Sve je počelo rešavanjem svakodnevnih problema od mlađih dana pa sve do otkrića Teslinog kalema i transformatora.


Ono što je bitno na ovaj dan naglasiti, a to je i svojevremeno rekao i sam Tesla:
„Nastojanje izumitelja je u osnovi spasavanje života.“ Naučnici nisu samo postavljali teorije i zakone već su primenom istih tražili način da čovečanstvo reše muka.


Značajan doprinos nauci dao je sistemom naizmeničnih struja, kojim je obezbedio lakši prenos električne energije na daljinu. Zaslužan je za izgradnju prve hidrocentrale na Nijagarinim vodopadima. Neki od napoznatijih izuma su: patent za električnu lučnu lampu, komutator za dinamo-električne mašine, patent za aparaturu za vazdušni transport, Teslin trаnsformаtor (i generаtor) strujа visoke frekvencije, teledirigovаni čаmаc (čаmаc sа dаljinskim nаvođenjem), indukcioni motor, turbine. Veliki broj pronalazaka nikada nije zaštićen patentima, a nalaze veliku primenu u medicinske svrhe.

Podatak o 112 registrovanih američkih patenata i 196 patenata iz
drugih zemalja govori o značaju Teslinih otkrića za ceo svet. Zanimljivo je to da je bio jedini Srbin po kome je međunarodna jedinica mere dobila naziv, jačina magnetnog polja.

Danas najprestižnija nagrada u domenu električne energije nosi naziv Nagrada Nikole Tesle.
Svaki napredak i razvoj čoveka na svim poljima ne bi bio moguć da ne postoje ti posebni ljudi sa izumiteljskim darom.

Piše: Jovana Maleš
Izvor: https://nikolateslamuseum.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published.