Da li je studentsko organizovanje za mene?

Kroz ankete studenata koji su svoje studentske godine proveli uz organizacije, kako na nivou fakulteta tako i na nivou univerziteta, saznajemo najveće prednosti i mane studentskog organizovanja.

Pravi način da popunite svoje slobodno vreme koje ne biste utrošili na učenje jeste upravo studentsko organizovanje!

Studentske organizacije su udruženja koja su osnovana pri fakultetu, univerzitetu ili na nacionalnom nivou. Njihov cilj jeste poboljšanje studentskog standarda, dodatno usavršavanje studenata i umrežavanje.

Studentske organizacje zastupaju interese studenata pred prosvetnim, univerzitetskim i ostalim autoritetima. Zakon o visokom obrazovanju prepoznaje Studentski parlament kao glavni instrument koordinisanja studentskih organizacija.

Najveće navedene mane su nedostatak slobodnog vremena koje bi moglo biti utrošeno na učenje kao i saradnja sa nemotivisanim ili pogrešno motivisanim ljudima. Međutim, ponekad rad u organizaciji iziskuje težak fizički i umni rad, što mladi možda ne očekuju shvatajući ovo kao dobrovoljan rad.

Slika koja stvarno opisuje studentsko organizovnje

Sa druge strane, prednosti jesu druženja, prilike za stručno usavršavanje, saradnja na projekatima, izazovi koji vas navode da unapredite sebe na najbolji mogući način.

Prijateljstva koja su sklopljena saradnjom u organizaciji traju dugo posle osvajanja diplome, a uspomene su nezamenjiv deo studiranja.

Svi anketirani bivši ili sadašnji članovi studentskih organizacija su rekli kako bi sigurno preporučili ovakav vid angažovanja tokom studija. Međutim, dodali su i to da ova vrsta rada sa ljudima nije za svakoga. Potrebno je imati strpljenja i želje da se sasvim posvetite radnom kolektivu.

Dakle, kada izvagate mane i prednosti studentskog organizovanja, odlučite da li je ova vrsta trošenja snage i slobodnog vremena za vas. Ako jeste, pravac u istraživanje koja vam to organizacija na vašem fakultetu najviše odgovara!

,,Studiranje ne mora da bude samo bdenje nad knjigama, skriptama, seminarskim radovima ispijanje energetskih pića i kafa u pauzama od učenja… Studentski dani bi trebalo da budu mnogo više od toga. Trebalo bi da ovo vreme bude poligon za odrastanje, dokazivanje samom sebi i razvoj svih mogućih veština koje će nam kasnije u životu značiti.“

Piše: Natalija Krzman

Promote & earn money

Leave a Reply

Your email address will not be published.