Univerzitetska Botanička bašta “Jevremovac” je jedinica Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Osnovana je 1874. odlukom Ministarstva prosvete Kraljevine Srbije, na predlog Josifa Pančića, koji je bio i njen prvi upravnik. Prostire na površini od oko 5 hektara, gde se na otvorenom prostoru nalazi preko 350 vrsta drveća i žbunja, domaćih, evropskih i egzotičnih biljaka, a ukupan biljni fond danas čini preko 1500 drveta, žbunja i zeljastih biljaka. Botanička bašta obuhvata pored otvorenih površina, staklenu baštu i prosto­rije Instituta za botaniku (upravna zgrada, herbar, biblioteka, slušaonica, laboratorije).
Bašta je otvorena za posetioce svakoga dana uključujući i praznične dane, a cena karte za posetioce iznosi 200 dinara po osobi. Za studente fakulteta Univerziteta u Beogradu, uz indeks, ulaz je besplatan.
Radno vreme: od 01. aprila do 01. novembra od 09 do 19, od 01. novembra do 01. aprila od 09 do 18 časova.

Adresa: Takovska 43
011/32-44-498
www.bfbot.bg.ac.rs

Leave a Reply

Your email address will not be published.