U toku više od šest decenija postojanja Univerzitet umetnosti u Beogradu je stekao status vrhunske institucije za visoko umetničko obrazovanje, koja pokriva najširi spektar umetničkih disciplina grupisanih na fakultetima Likovnih, Muzičke, Primenjenih i Dramskih umetnosti.

Univerzitet umetnosti je prepoznat kao jedan od temelja na kome je Beograd izgradio svoju reputaciju kreativnog centra i prestonice kulture. Istovremeno, on je kao uzor dao kreativni zamah za osnivanje umetničkih fakulteta i akademija u zemlji i okruženju, čime je zauzeo mesto vodeće ustanove za umetničko obrazovanje u Srbiji i u regionu.

Danas, Univerzitet umetnosti ima više od 2.800 studenata i oko 700 zaposlenih – nastavnog i nenastavnog osoblja. U okviru Univerziteta realizuje se 37 akreditovanih studijskih programa i preko 120 modula na nivou osnovnih, master i doktorskih studija, na četiri fakulteta i univerzitetskom Centru za interdisciplinarne studije.

Studentima i nastavnicima na raspolaganju su biblioteke, umetničke laboratorije, ateljei, galerije, tonska i filmska studija, pozorišna scena, Institut za pozorište, film, radio i televiziju, Centar za grafiku i vizuelna istraživanja…

Univerzitet umetnosti svoj neosporan ugled gradi negujući sledeće principe: stroga selekcija studenata, nastavni proces koji je povezan sa profesionalnim sektorom, inovativni kurikulumi, individualni i rad u malim grupama, nastavnici su uvaženi umetnici i najistaknutije ličnosti kulturnog života naše zemlje i Regiona.

Od samog početka studija, studenti učestvuju na domaćim i međunarodnim studentskim izložbama, koncertima, festivalima i skupovima umetničkih institucija, a nije retko da dobijaju najviše nagrade i priznanja na manifestacijama sa profesionalnom konkurencijom. Svoje završne umetničke radove, a nekad i radove sa ranijih godina studija, studenti izvode u profesionalnim uslovima, često u saradnji sa institucijama umetnosti i kulture.

Studenti Univerziteta umetnosti, po završetku studija, čine elitu srpske kulture i umetnosti. Skoro da nema značajnije ustanove srpske kulture i umetnosti, festivala ili umetničke manifestacije u kojima rukovodeću funkciju ne zauzimaju, ili većinu učesnika ne čine, alumni našeg univerziteta.

Posebnost Univerziteta umetnosti ogleda se i u neodvojivosti umetničkog stvaralaštva i istraživanja. Kao jedan od retkih univerziteta u Evropi koji je umetničko istraživanje uveo u okvire doktorskih studija, Univerzitet umetnosti probio je granice visokog obrazovanja. Istovremeno, katedre za teorijsku nastavu i naučni institut ostvaruju izuzetne rezultate u oblasti naučno-istraživačkog rada, kroz aktivnosti u nacionalnim i međunarodnim naučnim projektima, konferencijama, publikacijama…

Spoj tradicije i savremenosti, umetničke prakse i teorije, individualnog i timskog umetničkog stvaranja, umetničkih veština i visoke kreacije, profesionalizma i umetničke slobode, kao i nastojanje da se na interdisciplinaran način povežu različite umetničke i naučne discipline, predstavljaju suštinsku nastavnu specifičnost Univerziteta umetnosti, na osnovu koje on zauzima visoko mesto među srodnim institucijama.

Kosančićev venac 29
11000 Beograd
Telefon: +381 11 262 5166
Faks: +381 11 262 9785
E-pošta: rektorat@arts.bg.ac.rs
Web prezentacija: www.arts.bg.ac.rs

Fakulteti u sastavu Univerziteta umetnosti:
-Fakultet muzičke umetnosti
-Fakultet likovnih umetnosti
-Fakultet primenjenih umetnosti
-Fakultet dramskih umetnosti

Leave a Reply

Your email address will not be published.