Univerzitet u Beogradu, vodeća visokoškolska usta­nova u regionu, sa tradicijom dugom preko dva veka, prepoznat je kao pravi nacionalni brend. U svom sastavu ima 31 fakultet, 11 naučno – istraživačkih instituta, Univerzitetsku biblioteku i 7 centara. Studentima, kako domaćim, tako i stranim, na raspolaganju je 11 studentskih domova, brojni restorani, zdravstvena ustanova, sportski centar, dom kulture, dva kulturnoumetnička društva i razne student­ske organizacije. O kvalitetu nastave i posvećenosti radu sa studentima govore brojna priznanja dodeljena Univerzitetu u Beogradu. Zavidni rezultati koje studenti postižu na prestižnim svetskim i evropskim takmičenjima vratili su Srbiju na obrazovnu mapu Evrope i sveta.

Pored takmičenja u znanju, možemo se pohvaliti i brojnim uspesima naših studenata na sportskim takmičenjima. Nakon brojnih medalja osvojenih na takmičenjima u košar­ci, odbojci, rukometu, fudbalu, od nedavno se možemo pohvaliti i veslačkim timom koji se dokazao kao dostojan protivnik čuvenom osmercu Univerziteta u Kembridžu.

Rezultati naših studenata govore o predanom radu, podsticaju i zalaganju nastavnika i saradnika na Univerzitetu da stvore mlade stručnjake spremne da se suoče sa izazo­vima modernog vremena. Akreditovani studijski programi koji se izvode na fakultetima Univerziteta, usaglašeni su sa principima Bolonjske deklaracije sa ciljem da Univerzitet u Beogradu postane deo jedinstvenog akademskog prostora. Međunarodna saradnja sa naglaskom na mobilnost studenata i nastavnog osoblja jedan je od načina ostvari­vanja ovog cilja. Ova saradnja daje studentima izuzetnu priliku da kroz razmenu upo­znaju druge zemlje, jezike i kulture, ali i da budu svojevrsni ambasadori svoje zemlje u inostranstvu.

Univerzitet u Beogradu ima razvijenu saradnju sa vodećim kompanijama koje posluju na tržištu Srbije koja se realizuje kroz različite oblike strateške saradnje i partnerstva. Posebnu brigu o budućnosti naših studenata vodi i Centar za razvoj karijere koji diplo­mirane studente povezuje sa poslodavcima i posebno radi na razvijanju svesti stude­nata i diplomaca o savremenim uslovima poslovanja.

Sigurni smo da će kroz amfiteatre i laboratorije Univerziteta u Beogradu studenti proći put koji ih vodi u sigurniju budućnost.

Fakulteti grupacije društveno-humanističkih nauka:
Ekonomski fakultet
Pravni fakultet
Pravoslavni bogoslovski fakultet
Učiteljski fakultet
Fakultet bezbednosti
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
Fakultet političkih nauka
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Filozofski fakultet
Filološki fakultet

Fakulteti grupacije prirodno-matematičkih nauka:
Biološki fakultet
Geografski fakultet
Matematički fakultet
Fakultet za fizičku hemiju
Fizički fakultet
Hemijski fakultet

Fakulteti grupacije tehničko-tehnoloških nauka:
Arhitektonski fakultet
Građevinski fakultet
Elektrotehnički fakultet
Mašinski fakultet
Poljoprivredni fakultet
Rudarsko-geološki fakultet
Saobraćajni fakultet
Tehnički fakultet u Boru
-Tehnološko-metalurški fakultet
Fakultet organizacionih nauka
Šumarski fakultet

Fakulteti grupacije medicinskih nauka:
Medicinski fakultet
Stomatološki fakultet
Fakultet veterinarske medicine
Farmaceutski fakultet

Leave a Reply

Your email address will not be published.