Univerzitet u Beogradu je ove godine na prestižnoj Šangajskoj listi plasiran između 401. i 500. mesta od rangiranih 1000 univerziteta na svetu.

Podsećanja radi 2018. godine Univerzitet u Beogradu našao se na 302. mestu dok je prošle godine došlo do pada na 401.i 500. koje je i sada zadržano.

Univerzitet u Zagrebu ove godine takođe je zadržao poziciju na 401. i 501. dok se Univerzitet u Ljubljani našao na 501. I 600.

Pozicija Univerziteta u Beogradu zadržana je uprkos relativno nepovoljnim uslovima za razvoj naučnoistraživačke delatnosti u prethodnoj godini. Na ovoj listi Univerzitet u Beogradu se prvi put našao 2012. godine, među 500 rangiranih.

Iako je Šangajska lista neformalna, stvar je prestiža biti na njoj jer obuhvata manje od četiri odsto svetskih univerziteta, a kriterijumi su:

  • alumni dobitnici Nobelove nagrade (i srodnih disciplinarnih nagrada),
  • nastavnici/istraživači dobitnici Nobelove nagrade (i srodnih disciplinarnih nagrada),
  • broj visoko citiranih nastavnika/istraživača u okviru određene naučne oblasti,
  • broj naučnih radova objavljenih u časopisima Science i Nature,
  • broj naučnih radova objavljenih u časopisima sa Science Citation Index i Social Science Citation Index,
  • akademski doprinos prema navedenim indikatorima u odnosu na broj zaposlenih. Akademsko rangiranje svetskih univerziteta (ARWU) sprovodi šangajski Univerzitet Đao Tong još od 2003. godine.

Za više detalja posetite stranicu zvanične internet prezentacije ARWU.

Izvor: bg.ac.rs

Leave a Reply

Your email address will not be published.