Univerzitet odbrane je najmlađi državni Univerzitet u Srbiji. Osnovan je 24. februara 2011. godine. U njegovom sastavu se nalaze Vojna akademija i Medicinski fakultet VMA, visokoškolske jedinice koje u obrazovanju oficira imaju tradiciju dugu više od 160 godina. 

Knez Aleksandar Karađorđević je 1850. godine osnovao Artiljerijsku školu, iz koje je kroz perma­nentno obrazovanje oficira nastala današnja Vojna akademija. Od prve bolnice Centralne vojske, osnovane ukazom kneza Aleksandra Karađorđevića 1884. godine, izrasla je današnja Vojnomedi­cinska akademija u kojoj se nalazi Medicinski fakultet. 

Na Univerzitetu odbrane sprovodi se 20 studijskih programa na sva tri nivoa studija u oblasti menadžmenta u odbrani, vojnomašinskog, vojnoelektronskog i vojnohemijskog inženjerstva, 

vojnog vazduhoplovstva, logistike odbrane i medicine. Studenti prvog nivoa studija su kadeti u statusu vojnih lica u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije. Sve troškove školovanja i smeštaja snosi 

Ministarstvo odbrane Republike Srbije. Po završetku školovanja proizvode se u čin potporučnika i stiču stručna zvanja diplomirani menadžer, diplomirani inženjer ili doktor medicine. Za poziv oficira školuju se i devojke. 

Svima je obezbeđen posao u jedinicama i ustanovama Vojske Srbije i Ministarstva odbrane, kao i dalje školovanje i usavršavanje kroz vođenje u karijeri. Na određeni broj studijskih programa os­novnih studija i na sve programe studija drugog i trećeg stepena po konkursu se mogu upisati i lica iz građanstva. Tokom studija kadeti Univerziteta su smešteni u internatu Vojne akademije, sa ishranom u kadetskom restoranu. U krugu Vojne akademije na raspolaganju su im brojne vannastavne ak­tivnosti: sportske sekcije (džudo, karate, streljaštvo, plivanje, atletika, košarka, odbojka, mali fudbal, orijentiring, veslanje, jedrenje, mačevanje), hor, ples, folklor, likovna sekcija i kursevi stranih jezi­ka. Kadeti Univerziteta odbrane učestvuju na brojnim domaćim i međunarodnim takmičenjima. Svake godine oko 200 kadeta Univerziteta odbrane otputuje u inostranstvo da pose-ti neku vojnu akademiju, da prisustvuje međunarodnim događajima i simpozijumima i da obiđe značajne kulturnoistorijske spomenike u drugim zemljama. U saradnji sa Srp­skom pravoslavnom crkvom, organizuju se predavanja, tribine i posete manastirima. 

Danas na Univerzitetu odbrane ima oko 300 nastavnika i oko 1000 kadeta i studenata. 

Generala Pavla Jurišića Šturma 1, 
11040 Beograd
Telefoni: +381 11 300 51 97
E-malil: rectoratе@mod.gov.rs
Web prezentacija: www.uo.mod.gov.rs

Fakulteti u sastavu Univerziteta odbrane u Beogradu:
-Vojna akademija
-Vojnomedicinska akademija

Leave a Reply

Your email address will not be published.