Ukidanje Studentske poliklinike – Studenti ubuduće teže do specijalističkih pregleda

,,Specijalisti će biti raspoređeni na deficitarna mesta u Domovima zdravlja, čime će studenti teže dolaziti do specijalističkog pregleda. Student iz unutrašnjosti, koji studira u Beogradu, neće moći da stigne na bolničko lečenje bez overe komisije.’’, rekla je v.d. direktorka Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata dr Marija Obradović.

Direktorka navodi i to da se u okviru Master plana Ministarstva zdravlja, planira optimizacija zdravstvene mreže i pripajanje svih Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata (Studentska poliklinika) Domovima zdravlja, kao i ukidanje Stacionara u kome se leče studenti.

Nedavni plan optimizacije zdravstvene mreže zatekao je i medicinsko osoblje Studentske poliklinike, pri čemu će ovo značiti gašenje rada ove ustanove i kraj organizovanog lečenja studenata kojih na Univerzitetu u Beogradu ima oko 100.000 što znači da ideja raspoređivanja studentskih poliklinika podrazumeva to da će se studenti iz Beograda javljati u dom zdravlja na Vračaru, studenti iz Niša u Dom zdravlja u Nišu i slično.

,,Obrazloženje je da bude dostupnija zdravstvena zaštita, a studentima će upravo biti suprotno, jer će izgubiti ustanovu u kojoj se leče. Javna rasprava traje do 22. februara.’’, kazala je v.d. direktorka Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata dr Marija Obradović i dodala da lekari neće izgubiti posao, tj. da će biti raspoređivani na poslove u domovima zdravlja.

U slučaju da Vlada na predlog Ministarstva zdravlja usvoji 22. februara Master plan optimizacije sistema zdravstvene zaštite, Studentska poliklinika postaće prošlost.

Svoj komentar možete ostaviti na http://optimizacijazdravstva.rs/.

Piše: Nedeljko Tišanović

Izvori: https://www.peticije.online/sauvajmo_studentsku_poliklinik , https://www.danas.rs/dijalog/licni-stavovi/gasenje-neposlusnih-na-studentskoj-poliklinici/

Studentske vesti

Studentska poliklinika – vesti

Leave a Reply

Your email address will not be published.