Tihi Studenjak – život bez žurki u studentskim domovima

Pandemija korona virusa u potpunosti nas je uverila da je predavanja moguće pratiti iz sobe, a na konsultacije je moguće ,,otići” uopšte je ne napuštajući. Čitav koncept studiranja dobio je nov oblik menjajući tako sve segmente studentskog života. Ali šta se dogodilo sa onom drugom, zabavnijom stranom studentskog života?

U istraživanju našeg magazina pitali smo studente o tome kako su reagovali na činjenicu da biti bez žurki na određeno vreme.

U anketi je učestovao 291 student. Na pitanje koliko su često organizovali žurke ili išli na njih čak 52,8% studenata je odgovorilo povremeno, 27,9% je odgovorilo stalno, dok je najmanji broj njih odgovorio nikada!

Po pitanju toga koliko je bilo teško odreći se žurki 66,7% studenata se izjasnilo da su se jako teško odrekli, a ostatak studenata promene je prihvatio lako.

O tome da li su pronašli drugi način zabave većina studenata je potvrdno odgovorila. Kao drugačiji način organizovanja zabave studenti su se uglavnom odlučivali za žurku na otvorenom ili žurku sa ograničenim brojem ljudi. A oni manje optimistični smatraju da alternativa ne postoji.

Na kraju, pitali smo studente da opišu svoj život bez žurki u Studentskom gradu u nekoliko reči. Odgovori su uglavnom bili da je život sada jako monoton, dosadan, tih, miran, nesvakidašnji, pa i ponekad iritirajući.

Većini smeta rutina koju im nameće novonastala situacija, da čak trenutni život u studentskom domu upoređuju sa životom u staračkom domu. Studenti kažu da bez žurki nemaju gde da napune baterije i da steknu motivaciju za učenje.

Neki uživaju u novonastaloj tišini i smatraju da imaju više vremena za učenje i kvalitetnije druženje sa prijateljima. Takođe, tišina im je pomogla da sebi stvore mirniji ambijent koji je pogodan za razvijanje nekih novih interesovanja.

Međutim, svi studenti se nadaju da će ovaj period konačno proći. Kako kažu, život u Studenjaku je nešto što svaki student treba da doživi, sa žurkama ili bez njih.   

Piše: Aleksandra Vukadinović

Foto izvor: Student

Studentske vesti – Magazin Student

Studentski grad – vesti

Leave a Reply

Your email address will not be published.