TV-Studentski grad osnovana je 1994. godine, predstavlja prirodnog naslednika radija “Studentski grad”, koji je počeo sa radom pedesetih godina proslog veka. Studentski radio ostavio je neizbrisiv trag tokom prvih velikih protesta studenata daleke 1968. godine. Danas TV „Studentski grad” predstavlja jedinstvenu televiziju čiji kompletan program realizuju studenti. Kako je program TV Studentski grad pre svega name­njen studentima emisije su informativnog, obrazovnog i zabavnog karaktera. Dok se informativne emisije bave aktuelnim i tekućim pitanjima studentskog i akademskog života. Obrazovni program ima za cilj da studentima približi svet nauke i informiše ih o aktuelnim naučnim dešavanjima. Tu su naravno i zabavne emisije koje imaju za cilj animiranje studenata i njihova uključivanje u život Studenjaka. U bližoj budućnosti planira se povezivanje sa svim domovima Ustanove Studentski centar u Beogradu i izlazak na kablovski sistem Beograda. TVSG je otvorena za sve vidove saradnje sa studentima i studentskim organizacijama i tradicionalno podržava i predstavlja sve aktivnosti od interesa za studente.

Leave a Reply

Your email address will not be published.