Na Univerzitetu u Beogradu studentima se pruža prilika da svoju budućnost grade na osnovnim akademskim studijama, integrisanim akademskim studijama, osnovnim strukovnim studijama i specijalističkim strukovnim studijama. Dodatak ovim programima su master (na osnovne akademske studije) i doktorske studije.

Osnovne akademske studije (prvi stepen akademskih studija) traju 3-4 godine i u zavisnosti od toga student stiče 180-240 ESPB bodova. Zvanje „diplomirani“ (eng. BACHELOR) dobija se sa stečenih 240 ESPB bodova.

Integrisane akademske studije (drugi stepen akademskih studija) traju 5-6 godina i sastoje se iz osnovnih i master studija. Zvanje nakon ovog studijskog programa je „master“, a broj stečenih ESPB bodova iznosi 300-360. Integrisane akademske studije nude Arhitektonski, Medicinski, Stomatološki, Farmaceutski i Hemijski fakultet, kao i Fakultete veterinarske medicine.

Osnovne strukovne studije traju tri godine. Završetkom istih, stiče se 180 ESPB bodova i stručni naziv + zvanje prvog stepena strukovnih studija. Na Univerzitetu u Beogradu ovaj studijski program nude Štomatološki i Šumarski fakultet, kao i Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.

Specijalističke strukovne studije traju najmanje dve godine, a student po završetku stiče 60 ESPB bodova, kao i stručni naziv „specijalista“ + zvanje prvog stepena strukovnih studija. Ovakav studijski program nude Fakultet političkih nauka: „Politikologija – evropske studije“, kao i Fakultet za fizičku hemiju koji u saradnji sa Fakultetom bezbednosti nudi zajednički studijski program pod nazivom „Forenzika“.

Pored ova četiri studijska programa, postoje i master i doktorske studije. Univerzitet u Beogradu, 1970. godine osnovao je Centar za multidisciplinarne studije, na predlog Medicinskog i Prirodno-matematičkog fakulteta.

Master studije traju 1-2 godine, pri čemu student stiče 60-120 ESPB bodova, i zvanje master sa naznakom drugog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti. Prvi i drugi stepen akademskih studija nosi ukupno 300 ESPB bodova.

Doktorske studije traju najmanje tri godine i nose 180 ESPB bodova. Student koji završi doktorske studije ima ukupno 480 ESPB bodova i zvanje doktor nauka (eng.PhD/EdD u zavisnosti od discipline izučavanja) iz određene oblasti. Ovo je najviši stepen koji se stiče na Univerzitetu u Beogradu.

Od 1970. do 2017. na multidisciplinarnim programima magistriralo je 770, a doktoriralo 142 studenta.

Piše: Tamara Kojić

Leave a Reply

Your email address will not be published.