Uporedo sa povećanjem broja fakulteta u našoj zemlji i podizanjem kvaliteta nastave, velika pažnja je posvećena razvijanju sveobuhvatnog pratećeg sistema kako bi se vodila briga o studentima i mladima, o kvalitetu njihovog života, školovanja, smeštaja, ishrane i mogućnostima za bavljenje sportom, kulturom i umetnošću, ali i odmorom, oporavkom i rekreacijom u specijalizovanim objektima.

Ustanova studentsko odmaralište „Beograd“, kao naročita pogodnost za srpske studente, osnovana je 1948. godine u baraci dopremljenoj iz omladinskog akcijaškog naselja sa gradilišta pruge Šamac-Sarajevo. Danas, na tom mestu ispod Avale, izgrađen na temeljima starog obejekta, nalazi se reprezentativni kompleks „Radojka Lakić“.

Zvanično, Ustanova je osnovana odlukom Vlade Narodne Republike Srbije 31. decembra 1952. godine. Odmaralište na Zlatiboru, sastavljeno od četiri vile, zvanično je pripojeno Ustanovi 1992. godine, a u njen sastav je 1998. godine ušlo i Studentsko odmaralište „Palić“.
Danas, Ustanovu studentsko odmaralište „Beograd“ čine tri moderna kompleksa: na Avali, Zlatiboru i Paliću, koji pored osnovne, obrazovno-edukativne uloge za mlade i studente, imaju i velike mogućnosti za razvoj poslovno-kongresnog i sportsko-rekreativnog turizma.

OBJEKTI STUDENTSKOG ODMARALIŠTA

Ustanovu studentskih odmarališta čine sledeći reprezentativni kompleksi:
– Studentski kompleks „Radojka Lakić“ na Avali;
– Studentski kompleks „Ratko Mitrović“ na Zlatiboru;
– Studentski kompleks „Palić“ na Paliću.

Visokokvalitetni kompleksi na Avali, Zlatiboru i Paliću nalaze se u posebno zaštićenim područjima prirode. Objekti na Avali i Zlatiboru su u funkciji i rade u punom kapacitetu, dok je objekat na Paliću u fazi rekonstrukcije i dogradnje.

Reč je o reprezentativnim kompleksima, jedinstvenim po izgledu, nameni i ponudi. Naši objekti nude kvalitetan prostor za odmor, rekreaciju i učenje studenatima i omladini, ali i odlične mogućnosti za organizaciju svih vidova konferencija, seminara, stručnih skupova po visokim tehničkim i ostalim standardima kongresnog i poslovnog turizma, kao i svu neophodnu infrastrukturu za pripremu sporskih timova sa velikim brojem učesnika. Studentska odmarališta su, takođe, u slučaju kada kapaciteti nisu u potpunosti popunjeni, otvorena i za smeštaj komercijalnih gostiju koji imaju različita interesovanja. Smešteni u specifičnim ambijentalnim i geografskim celinama, koja su od posebnog opšteg i nacionalnog značaja, kompleksi Studentskih odmarališta nude širok spektar pogodnosti svojim korisnicima, od korišćenja kongresnih sadržaja, sala i učionica za razvoj obrazovanja i edukaciju, do korišćenja sportskih i rekreativnih sadržaja poput sportskih terena, teretane, fitnes sale, trim staze i slično.

Iako su objekti Studentskih odmarališta prvenstveno namenjeni studentima i njihovom razvoju, otvoreni su i za poslovni turizam, obrazovna, naučno-stručna i sportsko-rekreativna okupljanja, tako da usluge odmarališta na Avali i Zlatiboru sve češće koriste predstavnici univerziteta i obrazovnih ustanova, državnih organa, institucija, korporacija, kao i sporska i omladinska udruženja i organizacije.

Studentska odmarališta na Zlatiboru i Avali mogu da koriste svi studenti fakulteta, visokih škola i akademija, čiji je osnivač Republika Srbija. Svoje pravo na odmor i oporavak studenti ostvaruju preko matičnog ZPU-a (Zdravstveno potporno udruženje studenata). Za studente koji se finansiraju iz budžeta cena je 6.517 dinara, a za samofinansirajuće studente 11.340 dinara (7 punih pansiona – doručak, ručak, večera + BTO). Za više informacija možete se obartiti matičnom ZPU Beograd: tel. 011/2688-994; 011/2681-724, E-mail: zpu_bgd@yahoo.com

Web prezentacija Ustanove studentsko odmaralište „Beograd

Studentsko odmaralište „Radojka Lakić“ na Avali
Adresa: Bulevar patrijarha Germana 201
11226 Beograd, Srbija 

Recepcija Avala:
E-mejl: recepcija.avala@usob.rs
Tel: (+381 11) 3907-946

Studentsko odmaralište „Ratko Mitrović“ na Zlatiboru
Adresa: Ulica sportova bb
31315 Zlatibor, SrbijaRecepcija Zlatibor:
E-mejl: recepcija.zlatibor@usob.rs
Tel: (+381 31) 841-369

Leave a Reply

Your email address will not be published.