Studenti podeljeni u oceni online nastave

Studentski parlament Univerziteta u Beogradu je objavio rezultate ankete ,,Studiranje na daljinu – Generacijska katastrofa ili neophodna digitalizacija nastavnog procesa?“ koju su sproveli u prethodnom periodu.

Studenti su imali priliku da odgovaraju na pitanja o situaciji koja je ove godine uzdrmala čitav sistem školovanja, pogotovo fakultete i Univerzitet u Beogradu.

Prosečna ocena online nastave je dobar (3), na skali od nedovljan (1) do odličan (5), a organizacija junskog i julskog roka ima ocenu ,,jake trojke“.

Međutim, studenti su neodlučni kada je u pitanju prelazak na online nastavu, skoro svaki drugi student online nastavu smatra generacijskom katastrofom dok 47 odsto ispitanika smatra da je online nastava neophodna digitalizacija nastavnog procesa.

Studenti su gotovo jednoglasni da je bolje vratiti se na tradicionalne metode predavanja dok cak 64 odsto ispitanika smatra da je online nastava mogla biti bolje organizovana. Procenat studenata koji smatraju da ne postoje povoljni uslovi za prakse i stručna usavršavanja je vise od tri četvrtine ispitanika.

Studenti navode da je najveća prepreka čitave situacije spora organizacija i neblagovremeno prilagođavanje profesora i stručnih saradnika.

Na pitanje šta ih je lično pogodilo, mladi su u alarmantnoj meri naveli depresiju, antisocijalizaciju i nedovoljnu motivisanost za učenje.

Oni koji su kroz medije kritikovani da su najneodgovorniji, da im je u glavama samo da odlažu rokove i izvlače korist iz situacije su neumorno volontirali tokom vanrednog stanja. Mnogi mladi su radili na izradi vizira, u call centrima, bolnicama, i ostalim humanitarnim organizacijama.

Želimo da se fokusiramo na mlade koji su za primer i koji su u većini. Svima vama srećan međunarodni dan mladih!

Piše: Natalija Krzman

Leave a Reply

Your email address will not be published.