Šta znači biti na Šangajskoj listi?

Kada se priča o univerzitetima, uvek se spomene Šangajska lista i njihov plasman na istoj. Evo kriterijuma kako se univerziteti ocenjuju i gde se na listi nalaze naši.

Od 2003. godine Institut za više obrazovanje Jiao Tong Univerziteta u Šangaju neformalno rangira najboljih 1800 univerziteta, a njih 1000 se nalazi na objavljenoj listi. Iako je ovo rangiranje neformalno, veliki je prestiž naći se što više rangiran.

Na samom vrhu liste nalazi se Harvard, a za njim su odmah Stenford i Cambridge. U prvih 10 najbolje rangiranih univerziteta na svetu, čak je 8 iz Sjedinjenih Američkih Država, a 2 iz Velike Britanije.

Srbija ima dva univerziteta koja se nalaze na listi, Univerzitet u Beogradu i Univerzitet u Novom Sadu. Beogradski Univerzitet se prvi put našao na listi 2012. godine. Najbolji plasman je imao 2016. i 2017. godine kada se našao između 201. i 300. mesta.

U poslednje dve godine desio se pad i 2019. Završio je između 401. i 500. mesta. Najvećim krivcem za ovaj pad smatra se to što nijedan univerzitet nema naučnika na listi najcitiranijih naučnika na svetu. Takođe i velika ulaganja azijskih univerziteta dovela je do pada na listi.

Najbolje rangirane oblasti na našim univerzitetima su Tehnologija hrane (50. mesto), Rudarsko inženjerstvo (92. mesto), Instrumentalna nauka i tehnologija (134. mesto) i Metalurško inženjerstvo (179. mesto).

Rangiranje se vrši na osnovu šest kriterijuma:

  • Broj alumnista koji su dobitnici Nobelove nagrade i Fildsove medalje – nosi 10% ocene.
  • Broj osoblja na univerzitetu koji su dobitnici Nobelove nagrade i Fildsove medalje – nosi 20%
    ocene
  • Broj radova objavljenih u časopisima Nature i Science – 20% ocene
  • Broj citiranih istraživača među najcitiranijim naučnicima na svetu – 20% ocene
  • Broj radova koji se nalaze među najcitiranijim u prirodnim i socijalnim naukama – 20% ocene
  • Sveukupni akademski doprinos po pojedinicu – 10% ocene

Ovaj projekat je započeo kako bi se odredio položaj kineskih univerziteta u svetu, ali ubrzo je privukao veliku svetsku pažnju.

Cilj svih univerziteta je da budu što bolje rangirani na listi kako bi privukli što veći broj budućih studenata i kako bi njihova diploma imala veću prohodnost za pronalaženje posla.

Piše: Jelena Stanisavljević

Leave a Reply

Your email address will not be published.