Šta je uzrok nove akreditacije na Građevinskom fakultetu?

Studiranje u novoj školskoj godini za građevince izgledaće potpuno drugačije zahvaljujući novoj akreditaciji.

Akreditacija predviđa zamena aktuelnog modela po Bolonji 4+1, modelom 3+2. Istaknuto je da će se novom akreditacijom promeniti dinamika studiranja i da će doći do osavremenjivanja programa. 

Mala prolaznost studenata pripisana je  ili njihovoj nespremnosti ili činjenici da nisu dovoljno upoznati sa odgovornošću koje buduće zanimanje nosi. Takođe, studenti su prema ESPB bodovima, trpeli opterećenje i do godinu i po dana studiranja.

Dekan Građevinskog fakulteta najavio je promenu literature koja je zastarela, čime su suvišne stvari odbačene. 

„Ne može inženjer za pet godina studija da uči sve ono što će da mu zatreba kroz ceo život, karijera traje četrdeset, pedeset godina. Očekujemo da sve naučimo na fakultetu i posle toga ne moramo da otvorimo knjigu. To je zaista iluzorno. Princip je da studenti za pet godina nauče ono što će im biti potrebno prvih desetak godina inženjerske karijere, kao i fundamentalna znanja koja će im trebati kroz čitav život“ – izjavio je Kuzmanović.

Takođe, uveden je i novi stidijski program – Geoinformatika.

Pitali smo nekoliko studenta sa Građevinskog fakulteta o aktulenim pitanjima koja su vezana za ovu temu, šta donosi ova akreditacija i mišljenja su bila podeljena.

Na pitanje zašto pojedini studiraju i do 12 godina, studenti su uglavnom odgovarali da je težina gradiva glavni problem. Uz navođenje i sledećih uzroka: loša organizacija, učenje mnogo nepotrebnih stvari, kao i manjak interesovanja i ambicije.

Po pitanju toga da li su 3 godine dovoljne da bi se steklo zvanje inžinjera odgovori su takođe bili podeljeni. Oni koji su se složili da su tri godine sasvim dovoljne rekli su da su godine studiranja nebitne i da trud i rad igraju najbitniju ulogu. A neke od njih brine zbijanje predmeta koji su bili raspoređeni u dosadašnje četiri godine. 

Sigurni smo da će nova akreditacija doneti dobre promene i želimo mnogo uspeha sledećoj generaciji studenata.

Piše: Aleksandra Vukadinović

Izvor:https://www.danas.rs/drustvo/na-gradjevinskom-fakultetu-osnovne-studije-trajace-tri-godine/

FOTO izvor: Google

Zašto mladi studiraju ono što ne vole?

Leave a Reply

Your email address will not be published.