SSB PSIHOTERAPIJSKO SAVETOVANJE – POČINJE DRUGI CIKLUS SAVETOVANJA

Savez studenata Beograda, u saradnji sa Studentskim parlametnom univerziteta u Beogradu i Asocijacijom sistemskih terapetua, organizuje psihoterapijsko savetovanje za sve studente. 

Uspešno je realizovan prvi ciklus psihoterapijskog savetovanja koji je trajao od decembra do februara. U toku prvog ciklusa prijavilo se preko 60 korisnika, uspešno je realizovano preko 20 završenih terapija, a ostatak terapija i dalje traje.

Studenti koji su završili savetovanje kažu kako im je razgovor sa psihoterapeutima dosta pomogao, i da su dobili podršku koja im je bila neophodna u toku pandemije. Fokusiranjem na konkretne probleme, studenti su uspeli da dođu do rešenja i da uz pomoć savetovanja postignu uspeh. Pohvalili su psihoterapeute i dali sve preporuke studentima koji žele da se prijave.

Drugi ciklus psihoterapijskog savetovanja počinje od 10. marta, prijave su otvorene i termine možete zakazati na https://www.picktime.com/savezstudenatabeograda.

Prvih 10 termina psihoterapijskog savetovanja su besplatni.

psihoterapijsko savetovanje
Savez studenata Beograda

Predstavaljamo vam psihoterapijske savetnike kod kojih možete zakazati termine: 

Aleksandar Rangelov

Master psiholog i sistemski porodični savetnik. Osnovne studije psihologije završio u Nišu. Master studije, smer klinička psihologija na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Učestvovao na brojnim projektima koji se tiču mentalnog zdravlja mladih u zajednici, kao i pružanju psihosocijalne podrške mladima iz marginalizovanih grupa. Pripravnički staž i stručno usavršavanje obavio na Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu u okviru Klinike za decu i omladinu. Radi na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije, prethodno sa decom i adolescentima, a aktuelno i sa adultnom populacijom. 

Branka Stefanović Karadžić

Diplomirani psiholog, sistemski porodični savetnik, angažovana u projektu pružanja psiho-socijalne podrške u organizaciji Saveza društava psihoterapeuta Srbije. Savetnik u Savetovalištu Itaka.                                              

Daniela Šašić

Diplomirani socijalni radnik, član udruženja „“Hero centar““, terapijski rad sa decom uz assistenciju terapijskih životinja. Edukovani omladinski trener. Sistemski savetnik. Treća godina na edukaciji za Sistemskog porodičnog terapeuta.                             

Nataša Nikolić                                              

Diplomirani socijalni radnik sistemski porodični savetnik. Pripravnički staž završila u Zavodu za vaspitanje dece i omladine.Honorarno radila na Nacionalnom telefonu za decu i malde „Dečija linija“ kao telefonski savetnik. Zaposlena kao savetnik Nacionalnoj liniji za žene sa iskustvom nasilja.Ljubav prema terapiji neguje još od studentskih dana .Pojam i rad psihoterapije upoznala je na praksi iz predmeta socioterapije. Kaže da su pristup i način komunikacije ključni faktori u veštini unapređivanja međuljudskih odnosa.                                               

Danijela Radovanović

Diplomirani sistemski porodični savetnik, svoju profesionalnu praksu započela je 2003. godine i od tada do danas radi sa osobama različitih profila u prevazilažeu svakodnevnih životnih problema i teškoća. Trenutno je stalno zaposlena u savetovalištu „Entera”.

Danijela Rajović

Diplomirani psiholog, psihoterapijski savetnik u Sistemskoj porodičnoj terapiji, u edukaciji za Sistemskog porodičnog terapeuta. Psihoterapijom se bavi od 2018.godine. Od  2011-2019. godine radila je kao psiholog u Gradskoj upravi grada Beograda-Komunalnoj policiji na poslovima pružanja psihološke podrške komunalnim policajcima u radu . Od 2019. Do danas, zaposlena je u Republičkom geodetskom zavodu kao psiholog u Odeljenju ljudskih resursa. U međuvremenu je volontirala u Centru za prevenciju narkomanije.

 Anita Đuković

Diplomirani psiholog i sistemski porodični savetnik. Osnovne studije psihologije završila je na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Pripravnički staž obavila je na Klinici za neurologiju Kliničkog centra Srbije. Trenutno je na edukaciji iz sistemske porodične terapije u Asocijaciji Sistemskih Terapeuta. Zaposlena je u Gerontološkom centru „Voždovac“ na poziciji psihologa. Terapeut pomaže klijentu da na siguran način izrazi svoje misli , da sa razumevanjem prihvati način života i pogled na svet osoba sa kojima ostvaruje bliske odnose. Pomaže da u interakciji sa drugima na adekvatan način izrazi svoje želje i potrebe. Osnažuje ga da unapredi svoje potencijale koji će mu pomoći da lakše rešava konflikte i prevlada životne krize.

Katarina Šare

Diplomirani specijalista pedagog i sistemski porodični savetnik, učesnik projekta Saveza društava psihoterapeuta Srbije, u pružanju prve psihoterapijske pomoći, kao i savetnik u Savetovalištu Itaka.

Stojković Jovana

Diplomirani  psiholog i sistemski  porodični savetnik. Završen napredni nivo iz  Racionalno emotivne i kognitivno bihejvioralne terapije dece i adolescenata. Takođe završena edukacija iz oblasti Profesionalne orijentacije. Trenutno radi privatno.

Ana Matić

Diplomirani defektolog – reedukator psihomotorike i sistemski porodični savetnik. Zaposlena je  u Dečijem defektološkom savetovalištu, rad sa decom  sa smetnjama u razvoju i pružanje podrške njihovim porodicama.

Branka Stefanović Karadžić

Diplomirani psiholog i sistemski porodični savetnik. Angažovana u projektu pružanja psiho-socijalne podrške u organizaciji Saveza društava psihoterapeuta Srbije. Savetnik u Savetovalištu Itaka.

Dana Ivović

Master defektolog, smer: Prevencija i tretman poremećaja ponašanja. Sistemski porodični  savetnik. U procesu edukacije na trećoj godini za Sistemskog porodičnog terapeuta. Zaposlena u Specijalnoj bolnici za bolesti zavisnosti.

Nevena Aničić

 Diplomirani socijalni radnik, sistemski porodični savetnik. Zaposlena kao HR koordinator u privatnoj kompaniji.

Olivera Vasiljević

Diplomirani psiholog, sistemski porodični terapeut, edkukant je treće godine Sistemske porodične terapije, zaposlena.

Asocijacija sistemskih terapeuta (AST) je nevladina organizacija, osnovana 2005. godine, koja okuplja grupu edukovanih i medjunarodno sertifikovanih psihoterapeuta, trenerski tim koji obavlja edukaciju iz oblasti sistemske porodične psihoterapije. AST je registrovan kao Evropski akreditovan trening institut za psihoterapiju.

FOTO: Unsplash

Student – Društvo

Leave a Reply

Your email address will not be published.