Rektorka Univerziteta u Beogradu Ivanka Popović izdala je saopštenje  o potrebi zaštite ljudskog dostojanstva i rodne ravnopravnosti navodeći to da će se zalagati za punu primenu svih raspoloživih mera za suzbijanje seksualnog ili bilo kog drugog uznemiravanja i nasilja, a naročito onog koje se temelji na zloupotrebi položaja institucionalne ili hijerarhijske nadređenosti.

Saopštenje vam prenosimo u celosti:

,,Univerzitet u Beogradu prepoznat je kao institucija koja ima važnu ulogu u promovisanju zaštite ljudskog dostojanstva. Poštovanje integriteta i ličnosti članova akademske zajednice preduslov je za ostvarivanje ciljeva i zadataka Univerziteta. To je moguće ako se članovi akademske zajednice, zaposleni i studenti, u svom radu i ponašanju pridržavaju univerzitetskih etičkih načela.

Smatram da je neophodno da se suočimo sa problemom rodno zasnovanog i seksualnog nasilja da bismo ostvarili i obezbedili ambijent zaštite dostojanstva ličnosti, jednakih mogućnosti i razvoj kulture ravnopravnosti na Univerzitetu. Univerzitet ne treba i ne sme da toleriše neprimereno ponašanje u sopstvenoj sredini, a ni izvan nje. Zalažem se za punu primenu svih raspoloživih mera za suzbijanje seksualnog ili bilo kog drugog uznemiravanja i nasilja, a naročito onog koje se temelji na zloupotrebi položaja institucionalne ili hijerarhijske nadređenosti. Na Univerzitetu u Beogradu svi članovi njegove akademske zajednice, a posebno njegove studentkinje i studenti, treba da se osećaju bezbedno i uvažavano.

Propisi Univerziteta, fakulteta i instituta u njegovom sastavu prepoznaju i sankcionišu vidove neprimerenog ponašanja poput seksualnog uznemiravanja ili nasilja i svakog sličnog postupanja. Univerzitet će nastaviti da razrađuje i razvija vlastiti pravni okvir u svrhu unapređivanja procedura za otklanjanje i kažnjavanje navedenih radnji. U tom cilju, obaveštavam javnost da će se Odbor za rodnu ravnopravnost na Univerzitetu u Beogradu prioritetno baviti definisanjem procedura koje će pomoći članicama Univerziteta u borbi za jačanje integriteta članova akademske zajednice.“ 

Univerzitet u Beogradu je najstarija i najveća institucija visokog obrazovanja u Srbiji. Nastavno osoblje broji preko 7.000 članova, a univerzitet pohađa 89.827 studenata na oko 320 programa osnovnih studija i 1.700 postdiplomaca. Univerzitet u Beogradu je sačinjen od 31 fakulteta i 8 naučnih istraživačkih instituta i poseduje sistem univerzitetskih biblioteka i računskih centara.

Piše: Nedeljko Tišanović

Izvor: http://bg.ac.rs/sr/vest

Studentske vesti

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.