Za ostvarivanje prava na ishranu, smeštaj i kao legitimacija u okviru Studentskog centra “Beograd” koristi se čip-kartica. Pravo na izdavanje čip-kartice imaju svi studenti koji studiraju po zakonu o visokom obrazovanju. Studenti čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije imaju pravo da kupuju obroke po regresnim (nižim) cenama, dok studenti koji sami finansiraju svoje školovanje kupuju obroke po ekonomskim (višim) cenama.

Meni obroci mogu se kupiti na blagajnama domova i restorana ili infokioscima, pri čemu se kupljeni meni obroci mogu koristiti u bilo kom od restorana. Pravilo je da se meni obroci kupuju po dekadama (po deset) zaključno sa dvadesetim u mesecu. Od dvadeset prvog u  mesecu mogu se kupovati pojedinačno. Meni obroci kupljeni u jednom mesecu ne mogu se preneti u naredni mesec. Za ishranu u studentskim restoranima neophodno je da student ima studentsku karticu. Studenti čije mesto stalnog boravka nije Beograd imaju prava na devesedet obroka mesečno dok Beograđani imaju prava na trideset.

Restorani u sastavu studentskog centra su:

-Restoran „Voždovac“

-Restoran „Patris“

-Restoran „Karaburma“

-Restoran „Košutnjak“

-Restoran „Kralj Aleksandar I“

-Restoran „Zemun“

-Restoran „Studentski grad“

-Restoran „Mika Mitrović“

-Restoran „Rifat“

-Restoran „Đušina“

-Restoran „Obilićev venac“

-Restoran „Agronom“

-Restoran „Farmaceut“

-Restoran „Glumac“

Leave a Reply

Your email address will not be published.