Rektorka Popović: Potrebno preispitati odluku o ukidanju Studentske poliklinike

„Zbog izuzetnog značaja zdravstvene zaštite studenata i dobre višedecenijske prakse rada studentskih poliklinika u Srbiji, smatram da je neophodno da se prieispita predlog za ukidanje studentskih poliklinika i da se podrži njihovo dalje nesmetano delovanje.“ rekla je Popović za Student.

Vest o ukidanju Studentske poliklinike odjeknula je među studentima, što je za magazin Student potvrdila i v.d. direktorke ove ustanove, Marija Obradović. Preko 100.000 studenata u Beogradu će sada otežano ostvarivati pravo na zdravstvenu zaštitu, a studenti iz unutrašnjosti će usluge dijagnostike i lečenja moći da dobiju samo u svojoj matičnoj zdravstvenoj ustanovi.

Popović je rekla da je neophodno stalno unapređivati organizaciju i rad zdravstvenog sistema na nacionalnom nivou. Smatra da je isto toliko važno da se očuvaju, neguju i unapređuju ustanove koje uspešno obavljaju svoju specifičnu funkciju, a jedna takva ustanova je Studentska poliklinika.

„Zbog izuzetnog značaja zdravstvene zaštite studenata i dobre višedecenijske prakse rada studentskih poliklinika u Srbiji, smatram da je neophodno da se prieispita predlog za ukidanje studentskih poliklinika i da se se podrži njihovo dalje nesmetano delovanje.“

Popović je dodala da očekuje da se po ovom pitanju oglasi i KONUS.

Univerzitetski gradovi, kako u svetu, tako i u Evropi, imaju organizovanu zdravstvenu zaštitu za studente. Na pitanje koje su prednosti odstupanja od takvog sistema zdravstvene zaštite studenata koji nesmetano radi gotovo jedan vek, sa velikim brojem uspešnih analiza i lečenja mladih kao i da li je optimizacija uspešno rešenje ili postoje potencijlani problemi Popović nije odgovorila.

Sa naučne strane, Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata (ZZZZS) okuplja određenu starosnu populaciju koja se može pratiti dugi niz godina i na kojoj se mogu izvesti utemeljeni medicinski obrasci. Rasipanjem ovog centra može ugroziti i praćenje jedne populacije, kao i smanjiti uticaj preventivnih mera i saveta koje ZZZZS uspešno sprovodi sa studentima dugi niz godina.

Rad Studentske poliklinike publikovale su mnoge agencije pri Ujedinjenim Nacijama, poput UNICEF-a i WHO (Svetske zdravstvene organizacije). Koliko će  Univerzitet u Beogradu izgubiti ukoliko dođe do primene ove odluke?

Na ova pitanja Popvić takođe nije imala komentar, ali kaže da po ovom pitanju očekuje i oglašavanje Konferencije univerziteta Srbije (KONUS).

Gore navedena pitanja biće prosleđena predsedništvu KONUS-a.

Piše: Dunja Marić

Studentske vesti

Studentska poliklinika

Leave a Reply

Your email address will not be published.