Rektorka Popović – Moguća onlajn nastava od jeseni

Zimski semestar na Univerzitetu u Beogradu će, ukoliko bude bilo potrebe, biti organizovan onlajn.

,,Ukoliko se steknu uslovi za delimično ili potpuno onlajn sporovođenje nastave, bićemo spremni na toˮ ističe za Politiku rektorka Ivanka Popović ukazujući na mogućnost da naredna akademska godina započne nastavom na daljinu.

Rektorka napominje da, pored Medicinskog, Stomatološkog i Farmaceutskog fakulteta, ima i mnogo drugih fakulteta kojima je organizacija eksperimentalnih i praktičnih vežbi u uslovima onlajn rada popriličan problem.

,,Najveći izazov predstavlja sprovođenje praktične nastave u kojoj studenti sa medicinskih fakulteta treba da steknu iskustvo u direktnom kontaktu sa pacijentima u bolnicama i na klinikama. Fakulteti intenzivno rade na iznalaženju načina da se to obezbedi. Neki fakulteti snimaju video-priloge o eksperimentalnim vežbama. Razmatra se kombinovana nastava na fakultetima i van njih. Uz održavanje teorijskog dela nastave na daljinu, analiziraju se mogućnosti organizovanja praktične nastave na fakultetima u laboratorijama u malim grupamaˮ pojašnjava rektorka najvećeg univerziteta u zemlji dileme pred kojima se akademska zajednica nalazi zbog pandemije.

Podseća da je 7. jula u Rektoratu Univerziteta u Beogradu održan mali simpozijum o iskustvima onlajn nastave na univerzitetima u Srbiji na kojem su nastavnici iz različitih delova zemlje razmenili ideje i stečena znanja iz praktičnog rada na daljinu. Tom prilikom je takođe utvrđeno da studenti nisu zadovoljni načinom održavanja onlajn predavanja. Rektorka smatra da je neophodno da se nastavnicima pruži velika podrška u njihovim nastojanjima da savladaju alate za onlajn nastavu.

Upitana koliko je dodatnog novca potrebno za dalje sprovođenje onlajn nastave i da li im država nudi finansijsku podršku, rektorka diplomatski odgovara da je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i tu izrazilo spremnost da pomogne. Otkriva i da li se ta pomoć odnosi na iniciranje promene Zakona o visokom obrazovanju na osnovu kojeg studenti mogu da polažu ispite isključivo na fakultetima ali ne i onlajn što predstavlja opciju u uslovima epidemije.

,,Do daljnjeg će se ispiti održavati na fakultetima. Svesni smo da se pitanje njihovog polaganja onlajn mora razmotriti. U mnogim slučajevima je to sasvim izvodljivo. Sa druge strane, naročito na masovnim ispitima na prvoj i drugoj godini osnovnih studija, to deluje kao nemoguća misija. Prema mom mišljenju, problem nije izmena zakona, već nalaženje rešenja koje ne bi kompromitovalo kvalitet studijaˮ naglašava rektorka Popović.

A kako će se, po eventualnom uvođenju ispita ili kolokvijuma na daljinu, obezbediti da akademci ne prepisuju ili ne koriste pomagala ako se zna da i u kontaktnoj nastavi pojedini tome umeju da pribegnu, kao i da je rad Univerziteta u Beogradu u novijoj istoriji obeležen procesima u kojima su dokazani plagirani doktorski radovi?

,,Upravo je to suština, zato toliko insistiramo na akademskoj čestitosti svih članova naše zajednice. U sadašnjem vremenu integritet se ne podrazumeva i moramo da nastavimo sa razvijanjem mehanizama koji će minimizirati negativne pojaveˮ objašnjava prof. dr Popović.

Izvor: list ,,Politika“

Piše: Filip Marković

Leave a Reply

Your email address will not be published.