Obuka za medijatore koja se realizuje ONLAJN u saradnji sa Savezom studenata Beograda i Klubom za društvene odnose u periodu od 17.08. do 21.08.2020.godine u cilju sticanja Dozvole za posredovanje koju osposobljenim licima izdaje Ministrstvo pravde R. Srbije na osnovu raspisanog javnog poziva za izdavanje dozvola za posredovanje i upis u registar posrednika.


Program osnovne obuke posrednika sprovodi se u pet radnih dana u cilju osposobljavanja posrednika za rad. Zainteresovana lica ne moraju imati predznanja iz ove oblasti kako bi
pohađala obuku.


Beneficirana cena obuke za studente: 20.000 RSD (moguće je plaćanje na 2 rate). Po uspešnom završetku osnovne obuke, polaznici stiču Uverenje o završenoj osnovnoj obuci za
posrednika, koje je preduslov za izdavanje dozvole za posredovanje (licence) i upis u Registar
posrednika koji vodi Ministrstvo pravde.
Za pohađanje obuke zainteresovano fizičko lice lice mora da ispunjava sledeće uslove:
-da je poslovno sposobno;
-da je državljanin Republike Srbije;
-da je student završne godine fakulteta/visoke škole akademskih ili strukovih studija;
-da nije osuđivano na bezuslovnu kaznu zatvora za krivično delo koje ga čini nedostojnim za
obavljanje poslova posredovanja;


Zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove za pohađanje obuke, više informacija o obuci mogu
dobiti pozivanjem broja telefona 069/3001343, a prijavu na obuku izvršiti putem sajta
www.ncp.rs .
Napomena: Lica koja se po završetku obuke žele upisati u Registar posrednika koji vodi
Ministarstvo pravde, u momentu upisa moraju imati završene osnovne akademske ili osnovne
strukovne studije u trajanju od najmanje 3 godine (180ESPB).

Leave a Reply

Your email address will not be published.