Postignut dogovor studenata i ministarstva

Na današnem sastanku predstavnika Studentskog parlamenta Univerziteta u Beogradu sa Ministrom nauke prosvete i tehnološkog razvoja dogovoreno je sledeće:

  • Studenti neće biti iseljeni iz studentskih domova,
  • Na sledećoj sednici Senata BU predložićemo usvajanje obaveznog dodatnog roka za sve fakultete, kako znamo da neki do sada nisu usvojili ovakav rok tokom ove školske godine. Smatramo da je donošenje ove odluke hitno i da ne sme biti u formi preporuke, niti da se kao i do sada odlaže kao tačka dnevnog reda ovog tela,
  • Studenti koji su zaraženi dobiće priliku da dodatno polažu ispite iz rokova koje su propustili, za šta će se zalagati Ministarstvo,
  • Za srednjoškolce koji će propustiti polaganje prijemnog ispita odluka će biti doneta u narednom periodu, Ministarstvo traži način kako da izađe u susret ovom zahtevu,
  • Broj zaraženih studenata iz studentskih domova u Beogradu na osnovu podataka Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata je 49. Studenti koji su zaraženi izolovani su u posebne objekte.
  • Odgovor na produžetak roka boravka u studentskim domovima čekamo, dostavili smo spisak završetka julskog ispitnog roka za sve fakultete Univerziteta u Beogradu.

Promote & earn money

Leave a Reply

Your email address will not be published.