Poljoprivredni fakultet- AKREDITACIJA 2020
U 101. godinu postojanja, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu ulazi sa novom akreditacijom. Faklutet će postati bogatiji za dva nova smera a razmatra se i o prelasku na 3+2 model. Detaljnije o akreditacji razgovarali smo sa Sanjom Ličanin, studentom prodekanom ovog fakulteta.

1. Koje su izmene u novoj akreditaciji na Poljoprivrednom fakultetu?

Promene koje su nastale u novoj akreditaciji neophodne su kako bi se studijski programi prilagodili modernim trendovima proizvodnje i zahtevima tržišta. Nova akreditacija donosi pre svega potpuno nove studijske programe, nove predmete i uvođenje prakse.

2. Koji su novi smerovi i šta očekuje buduće studente na njima?

Buduće studente na osnovnim akademskim studijama očekuju četiri nova smera: Zaštita životne sredine u proizvodnji hrane, Upravljanje zemljištem i vodama, Biotehnički i informacioni inženjering i Fitomedicina, koji je do sad bio samo modul u okviru Biljne proizvodnje. Takođe master studente očekuje novi smer Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo.

3. Koja su očekivanja od fakulteta u narednom periodu?

Više puta smo kolege i ja ukazivali na to da je sticanje praktičnog iskustva veoma bitno tokom studiranja. Po planu nove akreditacije je da svi smerovi dobiju obavezne prakse, kako bi studenti dobili priliku da primene teorijsko znanje u praksi. U narednom periodu fakultet bi trebalo da posveti više pažnje ovom segmentu studija, što predstavlja generalno problem na većini fakulteta.

4.  Da li se spremaju još neke izmene na fakultetu u skorijem periodu?

Da, očekuje nas još novih izmena na fakultetu. Pokrenuto je pitanje velikog broja studenata koji su upisali studije pre Bolonjske deklaracije, i još nisu završili fakultet, kao i studenata koji se nalaze na produženim godinama. Po završetku tekuće godine napraviće se presek stanja, kako bi se smanjilo opterećenje nastavnika, a čime bi se stekli uslovi za formiranje novog modela studiranja. Naime, pored postojećeg modela  4 + 1, razmišlja se i o uvođenju modela 3 + 2, odnosno osnovne studije u trajanju od tri godine, a master dve.

Piše: Filip Marković

FOTO: Google

Leave a Reply

Your email address will not be published.