Od studentskog organizovanja do top menadžmenta

Drugi dan Studentskog biznis foruma počeo je predavanjem ,,Uvod u studentsko organizovanje“ koji je održao Vladimir Smuđa, generalni sekretar SKONUS-a. Govorio je o zakonima obrazovanja i studentskih organizovanja, kao i o studentskim organizacijama i predstavnickim telima. Naglasio je da je u planu zakon koji će omogućiti da studentske organizacije budu prepoznate kao takve, a ne posmatrane kao i svako drugo udruženje građana i organizacije mladih.
Nakon toga, usledio je panel ,,Kako studentsko organizovanje utiče na karijeru“ u kom su učestovali Goran Minić, Nikola Lazić i Aleksandar Cajković. Na panelu je vođena polemika o dualnom studentskom obrazovanju. Takođe, prikazali su kako je njihovo članstvo u studentskom organizovanju uticalo na njihovu karijeru i život.
Sledeće predavanje pod nazivom ,,Od studentske do digital dive“ održala je Marija Radovanović, social media manager. Marija je objasnila šta podrazumeva biti social manager i kako njen posao izgleda.
Na kraju je usledilo predavanje ,,Od SBF-a do digital lead-a“ koje je učesnicima skupa prezentovao Miloš Smuđa. Govorio je o svojim počecima, kao i trudu i napretku koji su ga doveli u poziciju digital marketing lead-a u ASUS-u.

Sofija Vujošević

Leave a Reply

Your email address will not be published.