NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD: Poziv talentovanim mladim istraživačima

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja uputilo je poziv svim talentovanim mladim istraživačima, koji su studenti doktorskih akademskih studija, za uključivanje u naučnoistraživački rad u akreditovanim naučnoistraživačkim organizacijama.

Kroz ovaj poziv uključiće se do 100 mladih istraživača, od kojih će se 20 istraživača iz oblasti umetnosti, uključiti u akreditovane naučnoistraživačke organizacije iz oblasti umetnosti.

Pozivu se mogu odazvati mladi istraživači koji imaju titulu diplomirani-master i prvi put upisanu prvu godinu diplomskih studija za školsku 2020-2021 godinu na akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi u Republici Srbiji. Potrebno je da ispunjavaju sledeće navedene uslove:

  • da imaju najviše 30 godina, odnosno da su rođeni 1990. godine ili kasnije
  • da su državljani Republike Srbije, sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije
  • da imaju ukupnu prosečnu ocenu najmanje 9,00
  • redovnost u studiranju

Rok za podnošenje prijava je 28. decembar 2020. godine. Tekst Poziva sa obrascem Prijave možete preuzeti na sajtu Ministarstva,  www.mnp.gov.rs , na adresi http://doktorandi.mpn.gov.rs/. Takođe, na navedenoj adresi možete se dodatno informisati o uslovima prijavljivanja i potrebnoj dokumentaciji za prijavu.

Ako imate istraživačkog duha i želite da se oprobate u nečemu novom, prijavite se i možda baš Vi postanete jedan od 100 mladih istraživača Republike Srbije. Srećno!!!

 Piše: Miljana Pantelić

Izvor: http://www.mpn.gov.rs

Leave a Reply

Your email address will not be published.