Najtraženiji fakulteti 2020. godine

Najtraženiji fakulteti na Univerzitetu u Beogradu, prema broju prijavljenih kandidata su: Fakultet organizacionih nauka, Pravni, kao i Ekonomski fakultet. Slede ih Medicinski, Filološki i Elektrotehnički fakultet. Ovi fakulteti prelaze broj od 1 000 prijavljenih.

Iz oblasti tehničko-tehnoloških nauka ističe se Fakultet organizacionih nauka sa 2157 prijavljenih na 820 mesta, zatim Elektrotehnički fakultet sa 1082 prijavljena na 720 mesta.

Iz oblasti društveno-humanističkih nauka najveći broj prijavljenih ima Pravni fakultet sa 1380 na 1400 mesta, Ekonomski fakultet sa 1350 prijavljenih na 1300 mesta, slede ih Filološki fakultet sa 1161 prijavljenih na 1413 mesta i Filozofski fakultet sa 918 prijavljenih na 705 mesta.

Iz oblasti medicinskih nauka najveći broj prijavljenih ima Medicinski fakultet od 1229 prijavljenih na 638 mesta, zatim Stomatološki fakultet od 837 prijavljenih na 238 mesta.

Iz oblasti matematičkih nauka prednjači Matematički fakultet od 712 prijavljenih na 435 mesta.

Ubedljivo najveću razliku između broja prijavljenih i broja odobrenih mesta (i budžetskih i samofinansirajućih) ima Fakultet organizacionih nauka, na koji se neće upisati 1337 kandidata od broja prijavljenih, zatim i Medicinski sa brojem od 591 i Elektrotehnički koji neće primiti 392 kandidata od ukupnog broja prijavljenih kandidata.

Najmanje prijavljenih ima Fakultet za fizičku hemiju od 53 prijavljena na 100 mesta, i Fizički fakultet od 76 prijavljenih na 155 mesta.

Što se tiče budžetskih mesta, Vlada Republike Srbije nije donela odluku o broju studenata za upis u prvu godinu studija koji se finansiraju iz budžeta za 2020/2021. godinu.

Sve što preostaje jeste da poželimo sreću budućim brucošima na predstojećim prijemnim ispitima!

Piše:Zorka Mijajlović

Promote & earn money

Leave a Reply

Your email address will not be published.