Mladi većinom protiv ulaska Srbije u EU

Krovna organizacija mladih u Srbiji (KOMS) svake godine vrši istraživanja o položaju i potrebama mladih u Srbiji. Rezultati ovogodišnjih istraživanja pokazala su da 41% mladih ima neutralnu ili negativnu reakciju na sam pomen Evropske unije, dok pozitivan stav ima svega 18% mladih.

Rezultati ranijih istraživanja pokazuju da su mladi sve manje okrenuti EU, tako je 2017. godine oko 26% mladih imalo pozitivan stav o EU, dok je danas taj broj pao na 18%. Iste godine, 28% mladih je imalo negativan stav prema EU, dok je ove godine taj procenat porastao na čak 41%.

Kada je reč o ulasku Srbije u EU, podršku daje 30% mladih, dok je broj onih koju su protiv veći od 45%.

Ove godine, KOMS je istraživao i stavove mladih po pitanju Kosova i Metohije. Nešto više od 5 procenata mladih smatra da Kosovo treba priznati kao nezavisnu zemlju, 2,5% je za održavanje postojećeg stanja, a 36,3% smatra da treba nastaviti sa radom na povlačenju priznanja Kosova.

Da Srbija treba da prizna Kosovo, ali sa izmenjenim granicama, tako da srpsko stanovništvo završi u Srbiji, smatra 15,6%. Nešto manje od 10% mladih podržalo bi kompromise, ali bez priznavanja nezavisnosti KiM, dok 20,6% mladih želi da Srbija radi na pomirenju između Srba i Albanaca, a da se pitanje Kosova ostavi za kasnije.

Alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih 2020. godine biće objavljen 12. avgusta.

Piše: Tamara Kojić
Izvor: Danas, www.koms.rs                                                                                                                                  

Leave a Reply

Your email address will not be published.