Kako su bivši studenti Matematičkog fakulteta imali ulogu u Nobelovoj nagradi iz fizike 2020. godine?

Nobelova nagrada za fiziku dodeljena je za otkriće koje govori da je nastanak crnih rupa pouzdano predviđanje opšte teorije relativnosti i za otkriće supermasivnog kompaktnog objekta Sagittarius A* u centru naše Galaksije na osnovu dugogodišnjih posmatranja orbita zvezda oko tog objekta.

Samir Salim, rodom iz Beograda, po završetku Matematičkog fakulteta, doktorirao je na
Univerzitetu u Ohaju. Postdoktorske studije završio je na Univerzitetu u Kaliforniji (UCLA), a trenutno je profesor na Departmanu za astronomiju Univerziteta Indijana u Blumingtonu.
Sa dobitnicom Nobelove nagrade, astronomkinjom Andreom Gez, Samir je počeo da sarađuje pre skoro dvadeset godina i za to vreme objavili su više zajedničkih naučnih radova. Među njima i rad koji je doprineo otkriću supermasivne crne rupe u centru naše galaksije. Andrea Gez je podelila ovogodišnju Nobelovu nagradu sa astrofizičarem Rajnhardom Gencelom.

Predrag Jovanović i Vesna Borka Jovanović, bivši uspešni studenti Matematičkog fakulteta, gde su završili osnovne, magistarske i doktorske studije kao i Duško Borka deo su grupe koja se bavila i još uvek se bavi veoma aktuelnom oblašću istraživanja. Vršili su testiranje više različitih teorija modifikovane gravitacije pomoću posmatranih orbita S2 zvezde oko supermasivnog kompaktnog objekta Sgr A* u cilju poređenja predviđanja ovih teorija sa odgovarajućim predviđanjima opšte teorije relativnosti, a radi prevazilaženja nekih njenih nedostataka na galaktičkim skalama.

Navedena istraživanja su vršena u okviru projekta OI 176003 Gravitacija i struktura kosmosa na velikim skalama, koji je trajao od 2011. do 2019. godine. Njihov nastavak je planiran kroz budući projekat iz poziva IDEJE Razvoj i testiranje nelokalnih modela modifikovane gravitacije koji je upravo prijavljen i čiji je nosilac upravo Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu.

Udeo Jovanovića, koji su postigli veoma značajne rezultate gde su postali primećeni na svetskom nivou, ogleda se u citiranju od strane ovogodišnjih dobitnika Nobelove nagrade dr R. Gencel i dr A. Gez. Naime, 9 radova ove grupe naših istraživača (sa ukupno 19 citata) je citirano u 4 rada dr R. Gencela i dr A. Gez.

Izvor: Univerzitet u Beogradu

Piše: Sara Majstorović

Leave a Reply

Your email address will not be published.