Kako apokaliptična situacija u svetu NIKAKO ne utiče na školarine fakulteta

Većina fakulteta Univerziteta u Beogradu donela je odluku o nepromenjenim cenama školarina za školsku 2020/2021. godinu, međutim ni jedan fakultet nije doneo odluku o smanjenju ili korekciji cene usled vanrednih okolnosti.

Iako su na nekim fakultetima školarine već visoke i prilično skupe, čak i sada kada su predavanja, kao i polovina prošle školske godine preko online platformi, fakulteti zadržavaju stare cene vanbudžetskih mesta. Brojne peticije su bile najavljene sa zahtevima studenata da se školarine smanje, međutim peticije i zahtevi nisu prihvaćeni.

Dok Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ostavlja odluku o visinama školarine samim visokoškolskim ustanovama uz napomenu da se školarine prilagode novonastaloj situaciji, neki fakulteti su čak odlučili da povećaju cenu školarina.

Fakulteti koji su povećali cene ESPB bodova su Ekonomski fakulet, Fakultet bezbednosti i Matematički fakultet.

Ekonomski fakultet u Beogradu imao je raspon cena za osnovne studije 90.218-118.708 dinara a sada u novoj školskoj godini 92.022-121.082 dinara, uz napomenu da je školarina povećana i prošle školske godine za oko 5.000 dinara.

Veće povećanje školarine imao je Fakultet bezbednosti sa 106.500 na 119.800 dinara.

Matematički fakultet povećao je cenu školarine samo na smeru Informatika sa 141.000 na 160.000 dinara.

Obrazloženja za povećanje školarina još nisu data, ali da li su bilo kakva obrazloženja i zaista opravdana s obzirom na epidemiološku situaciju i poteškoće sa kojima se susrećemo?!

Možemo da krenemo od pretpostavke da se cene školarina formiraju prema tražnji za kadrovima na tržištu rada i određenim troškovima prilikom izvođenja nastave. U skladu sa tim, fakulteti koji imaju smerove sa informatičkim naukama drže prilično visoke cene školarina, ali ima i fakulteta koji nisu iz tog domena nauka sa visokim cenama obrazovanja.

Opet, kao i prethodnih godina, najvišu cenu zadržavaju Elektrotehnički fakultet od 243.500 dinara i Arhitektonski fakultet 240.000. Studiranje na smeru na daljinu, na Fakultetu organizacionih nauka košta 156.000, dok su osnovne studije 138.000.

Iz grupe prirodnih nauka sa nižom cenom školarina nalaze se Tehnološko metalurški fakultet (uz sufinansiranje države 66.000), Fizički fakultet (60.000) i Rudarsko geološki (57.000).

Društvene nauke takođe drže prilično visoke cene školarina, Filozofski fakultet (118.548), Filološki fakultet (119.000) i Fakultet političkih nauka (110.000).

Piše: Zorka Mijajlović

Leave a Reply

Your email address will not be published.