Izložba u galeriji SANU: Ko je Vlaho Bukovac?

Vlaho Bukovac (Cavtat, 4. jul 1855 – Prag, 23. april 1922) poznati je srpski slikar, akademik i svojevremeno član Srpske Akademije Nauka i Umetnosti (SANU). Silom prilika je u svom životu bio mornar, radnik u fabrici, pomoćnik fotografa, da bi postao svetski priznati poznat slikar, te član SANU.

Mnoga njegova dela možete videti i u galeriji SANU u Knez Mihailovoj ulici u Beogradu, gde je u toku izložba koja će trajati do 28. marta, a kroz koju je već prošlo nekoliko desetina hiljada ljudi.

Neke njegove slike koje možete videti na izložbi predstavljamo u nastavku teksta:

Ikarov pad, 1898.
Moje gnijezdo, 1897.
Portret kralja Aleksandra Obrenovića, 1901.
Kraljica Draga Obrenović, 1901.
Autoportret sa cigaretom, 1911.
Kajanje, 1914.

Kralj Aleksandar Karađorđević, 1922.

Da se podsetimo, Bukovac je rođen u Cavtatu u Habzburškoj monarhiji, danas deo Dubrovačko-neretvanske županije. Iako je planirao da upiše Dubrovačku gimnaziju, dospeo je do Amerike, gde je planirao da studira. Zbog situacije u delu porodice sa kojom je živeo, njegova želja se nije ispunila i Vlaho najpre postaje mornar, da bi vremenom i uz niz promena poslova, zaradio dovoljno novca I vratio se kući.

Po povratku, razmišljao je da ode u Rim da studira slikarstvo, ali se našao u Parizu. Tamo je, u nadi da će dobiti stipendiju, poslao svoje delo ,,Turkinja” Josipu Juraju Štrosmajeru, ali je umesto toga dobio hiljadu franaka. Slikarstvo je zatim studirao u Kabanelovoj školi lepih umetnosti, kod poznatog slikara Jaroslava Čarmaka.

Bukovcev uspeh počeo je sa delom ,,VelikaIza”, koju je izložio 1882. godine, da bi je potom prodao za pet hiljada franaka, čime je postao slavni slikar u Parizu.

Tokom 1882. godine pozvan je u Beograd, tadašnju Kraljevinu Srbiju, gde je oslikavao portrete kraljice Natalije i kralja MilanaObrenovića. Uradio je portrete i Drage i Aleksandra Obrenovića, kao i kralja Petra i Aleksandra Karađorđevića.

Kasnijih godina svog života živeo je i slikao u ateljeu u Pragu, gde je i preminuo 1922. godine.

Piše: Marko Jovanović

Izvori: https://www.sanu.ac.rs/vlaho-bukovac-slikarstvo-neprolazne-lepote/

http://srpskaenciklopedija.org/doku.php?id=%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%BE_%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86

FOTO: Student

Kultura

Leave a Reply

Your email address will not be published.