GSC Belgrade – Iskorak mladih u svet moderne medicine

Global Students’ Conference Belgrade je internacionalni kongres studenata biomedicinskih nauka sa sedištem u Beogradu. GSC Belgrade se održava četvrti put za redom, po ugledu na evropske i svetske internacionalne studentske kongrese. Ovogodišnja, četvrta GSC Belgrade konferencija, pod temom ,,Put your best foot 4ward’’, održaće se od 19. do 21. oktobra u Dekanatu Medicinskog fakulteta, Dr. Subotića 8.

Šta se to krije iza idioma ,, Put your best foot 4ward’’, pitate se?

Pored toga što sadrži simboličnu četvorku, smatramo da upravo isti oslikava suštinu GSC-a: progres, unapređenje studentske biomedicinske zajednice, kao i pojedinca, odraz u smislu iznošenja rezultata svog rada i sledstveno priznanje za svoja otkrića.

Dodatno, GSC obezbeđuje platformu za studente biomedicinskih usmerenja u okviru koje mogu da razmenjuju naučno mišljenje i iskustva u cilju inovacije pri dijagnozi, tretmanu i prevenciji bolesti, dok nudi prostor za razvoj i napredak u njihovom budućem radu. Takođe, ohrabruje studente na doktorskim studijama da prezentuju svoje istraživanje u sklopu kongresa.

Naravno, predavanja, radionice i sesije praćene su adekvatnim društvenim programom u vidu koktela, tura po gradu i neminovno, žurki.

Cilj GSC-a je da podrži svaki aspekt života mladih naučnika, i društveni i profesionalni, kao ključ za optimalnu dozu produktivnosti i oplemenjivanje sveta biomedicine.

Za učestvovanje na Konferenciji, postoje dve opcije – aktivno i pasivno učešće.

Suštinska razlika između mogućnosti aktivnih i pasivnih učesnika leži u tome da aktivni mogu izlagati svoje naučno – istraživačke radove u sklopu organizovanih sesija, dok pasivni prava na to nemaju. Obe strane mogu da prisustvuju svim predavanjima, kao i osmišljenim propratnim događajima i radionicama po izboru.

Predavanja i radionice održavaju se od strane akreditovanog naučno – nastavnog osoblja Medicinskog, Farmaceutskog i Stomatološkog fakulteta, i osmišljeni su tako da prate aktuelne i zanimljive teme sveta moderne medicine, na interaktivan i neobičan način.

Podnošenje aptrakta trajaće od 4. aprila do 16. jula, uz popust na cenu registracije za rane prijave do 16. juna.

Zvanični jezik konferencije je engleski.

Na osnovu svega navedenog, pozivamo sve zainteresovane mlade istraživače da iskoriste ovu jedinstvenu priliku i budu deo jednog internacionalnog kongresa, a da pritom ne moraju daleko da putuju. Možete da prezentujte rezultate svog istraživanja, upotpunite svoj CV, ostvarite nove kontakte i čujete šta je to aktuelno u drugim zemljama u oblastima vašeg interesovanja, i to sve, takoreći, od kuće.

Za sve dodatne informacije, možete pratiti ili kontaktirati GSC Belgrade tim putem oficijalne stranice GSC Belgrade:  https://www.facebook.com/gscbelgrade/
putem e-maila: pr.belgradegsc@gmail.com
ili web site: gscbelgrade.org

Leave a Reply

Your email address will not be published.