Dekanat – ko su njegovi članovi i koja je njegova funkcija?
Dekanat čine dekan fakulteta i prodekani. Svi oni se biraju iz reda profesora fakulteta.

Dekan – rukovodilac i organ poslovođenja fakulteta. Sprovodi sve odluke Saveta fakulteta.

S obzirom na to da je posao dekana veoma zahtevan i obiman, na svakom fakultetu postoje prodekani. U zavisnosti od fakulteta do fakulteta, pronaći ćete različite vrste prodekana. ETF, na primer, ima prodekana za saradnju sa privredom. Međutim, svaki fakultet ima sledeće prodekane:

Prodekan za nastavu – profesor koji će vam revidirati i potpisati sve moguće molbe. Većim delom od njega zavisi da li će vaša molba biti prihvaćena. Ukoliko imaš bilo kakva pitanja ili probleme oko pohađanja nastave obrati se njemu. Njegov glavni zadatak je da organizuje nesmetano funkcionisanje nastave (predavanja, vežbi, praksi i ispita).

Prodekan za međunarodnu saradnju – ukoliko želiš da odeš na Erazmus ili istraživačku razmenu studenata, zakucaj na njegova vrata. Dobićeš sve informacije i savete koji su ti potrebni. On se takođe bavi ostvarivanjem saradnje sa inostranim fakultetima.

Prodekan za finansije – pomaže dekanu u poslovima vezanim za finansije fakulteta. On učestvuje u izradi predloga finansijskog plana fakulteta i prati njegovo realizovanje. Takođe daje mišljenje o visini školarine i troškovima koje snose studenti.

Prodekan za nauku – profesor koji organizuje naučnoistraživačku delatnost fakulteta i rad na doktorskim studijama. Njemu možeš da zahvališ što su tvoji profesori stručnjaci u svojoj naučnoj oblasti. On se stara o stalnom usavršavanju nastavnika i saradnika i vodi evidenciju o prisustvu na naučnim skupovima i konferencijama.

Svako od njih ima svoj kabinet koji se nalazi u prostorijama fakulteta. Na sajtu fakulteta ili vratima njihovog kabineta možeš pronaći informacije o otvorenim vratima – periodu kada prodekan prima studente. Takođe im se možeš obratiti mejlom ili pozivom.

Pored njih, postoji i student prodekan. On predstavlja studentski glas, zastupa interese studenata. Njegov mandat traje godinu dana.

Pored ovih, dekani i prodekani obavljaju i mnoge druge poslove.

Njihov glavni zadatak je svakako da olakšaju naše studiranje i da se pobrinu da fakultet funkcioniše kao švajcarski sat.

Piše: Jovan Macut

Leave a Reply

Your email address will not be published.