Da li je održavanje ispitnih rokova po cenu zdravlja uslov za Univerzijadu 2021?

Prema istraživanju magazina Student više od 79% reprezentativnog uzroka studenata izjasnilo se da ispitne rokove NE TREBA ODRŽAVATI po svaku cenu. Takođe, 76% naših kolega NE OSEĆA SE BEZBEDNO prilikom izlaska na ispit. U anketi učestvovalo je preko 1500 studenata za sat vremena koji su svojim imenom i prezimenom stali iza svojih odgovora.

Iako je volja većine studenata jasna, na Univerzitetu su neodlučni  po  pitanju odlaganja ispitnih rokova.

Zašto ako je 6. jula bilo 310 zaraženih studenata?

Odlaganje ispinih rokova, kao mera preventive i suzbijanje zaraze u čitavoj zemlji jedini je logičan korak rektorskog kolegijuma koju podržava preko 80 odsto ispitanika. Briga za studente i za zaposlene  trebalo bi da je upravi Univerziteta na prvom mestu.

Ali odlaganje ispitnih rokova za sobom povlači i pomeranje školske godine.

 Običan student rekao bi pa šta? Polagaću i po vrućini u avgustu, radiću kolokvijume i za Božić samo da ne odem sutra u Arenu.  

Obični studenti pod novom mukom zaboravili su na staru- U N I V E R Z I J A D A.

Dok se vi borite da ne zarazite jedni druge, čuvate roditelje, bake, deke, ostajete u domovima da ne idete kući kontaminirani, neko misli o svemu umesto vas. Hronologija događaja je jednostavna svakom našem promoćudnijem studentu, sadašnje pomeranje rokova bilo bi uzrok pomeranja početka školske godine. Takvu već unesrećenu školsku godinu, nije prilično dodatno skraćivati i pritiskati u trinaetsonedeljni semestar. Bile bi to pobune i zaposlenih i studenata, niti gradivo može da se ispredaje,niti da se nauči- zato bolje sprečiti nego lečiti.

Odluka današnjeg Senata trebalo bi da je jasna, osim ako Univerzijada nije preča od zdravlja studenata.

Promote & earn money

Leave a Reply

Your email address will not be published.