Da li će se akademsko obrazovanje pretvoriti u WEBINAR?

Dugo očekivana sednica Senata Univerziteta u Beogradu trebalo je da da odgovore na mnogobrojna studentska pitanja. Na Univerzitetu biće primenjivan kombinovan model nastave koji nigde nije precizno definisan kako će izgledati i da li donosi iste efekte u obrazovanju kao i tradicionalna predavanja.

Ponuda Univerziteta za nastavak semestralnih kurseva studentima kombinovanim vidom organizovanja nastave bez tačno navedene osigurane norme časova, pravila rada, metod rada (webinar, conference call, slanje prezentacija sa predavanja na mejl i sl.) kao i načina provere znanja liči na prodaju artikla bez deklaracije.

Prvi oktobar i dalje je rezervisan za početak školske godine iako situacija u praksi govori da mnoge visokoškolske ustanove u okviru Univerziteta neće postići da ispoštuju plan aktivnosti sa svim dodatnim rokovima do 30.9.2020.

Donete su sledeće odluke (prenosimo u celosti):

  1. Na Univerzitetu u Beogradu će u školskoj 2020/2021. godini biti primenjivan kombinovani vid organizovanja nastave, uz puno poštovanje mera koje su propisane u svrhu suzbijanja Covid-19 i smanjivanja epidemioloških rizika.
  2. Prilikom primene modela nastave Univerzitet i fakulteti u njegovom sastavu vodiće računa o specifičnim oblicima nastave na pojedinačnim fakultetima, uključujući broj studenata i specifičnosti u organizovanju nastave.
  3. školske godine 2020/2021, model organizovanja nastave biće podložan usaglašavanjima i, u slučaju potrebe, odgovarajućim promenama.
  4. Univerzitet u Beogradu i fakulteti u njegovom sastavu počeće sa izvođenjem nastave 1. oktobra, uz svođenje eventualnih i opravdanih kašnjenja na najmanju moguću meru.

Leave a Reply

Your email address will not be published.