Brucoši od sutra predaju konkursnu dokumentaciju za dom

Rok za prijavljivanje na konkurs je od 1. do 15. septembra 2020. godine. Potrebna dokumenta kandidati mogu podneti radnim danima od 8 do 15 časova u Studentskom domu „Karaburma“, ul. Mije Kovačenića 76. 2. Preliminarna rang-liste prijavljenih kandidita biće objavljene 16.09.2020, godine (sreda) u 12 časova u Službi smeštaja, ul. Studentskom domu „Karaburma“, ul. Mije Kovačevića 76 i na sajtu Ustanove Studentski centar „Beograd“ .

Ukoliko je studentu nepravilno obračunat broj bodova, prigovor se može podneti radnim danima od 8 do 15 časova u Službi smeštaja, ul. Đušina 5a, a najkasnije do 23.09.2020, godine (sreda).

Konačne rang liste biće objavljene 24.09.2020, godine (četvrtak) u 12 časova u Službi smeštaja, ul. Đušina 5a, Studentskom domu „Karaburma“, ul. Mije Kovačevića 76 i na sajtu Ustanove Studentski centar Beograd.
Raspodela mesta, za studente koji su primljeni (prema rangu se nalaze iznad crte) u Ustanovu Studentski centar „Beograd“, održaće se u Studentskom domu „Karaburma“ i to postavljenom rasporedu.

Krajnji rok za useljenje je ponedeljak, 05.10.2020. godine.Student koji se ne useli do utvrđenog roka gubi pravo na smeštaj u školskoj 2020/2021. godini. Za obavljanje procedure useljenja u studentski dom potrebno je imati sledeće:
Uput za useljenje (dobija se na raspodeli mesta),
Studentsku karticu,
Lekarsko uverenje o opštem zdravstvenom stanju, izdato nakon pregleda u Zavodu za zdravstvenu zaštitu studenata, Beograd i upisano na čip studentske kartice,
Indeks na uvid.
Ličnu kartu na uvid
Prilikom useljenja plaćaju se sledeće obaveze: depozit, stanarina, administrativni troškovi.

Za više informacija pogledajte sajt www.sc.rs

Leave a Reply

Your email address will not be published.