Univerzitet u Beogradu zauzeo je 401. mesto na najnovijoj Vebometriksovoj (Webometrics Ranking of World Universities) listi najboljih svetskih univerziteta na internet prostoru. Rangirano je skoro 12 000 univerziteta sa 5 kontinenata.

Beogradski univerzitet dobro je pozicioniran i na Vebometriksovoj listi samo evropskih univerziteta i zauzima 176. poziciju od skoro 5 000 univerziteta.

Na rang listi za Centralno Istočnu Evropu naš univerzitet zauzima visoko 10. mesto. U konkurenciji univerziteta u regionu, ispred UB rangiran je samo Univerzitet u Lljubljani.

Na Vebometriksovoj rang listi za Srbiju UB zauzima prvo mesto, posle Beogradskog univerziteta, drugo, treće i četvrto mesto zauzimaju Univerzitet u Novom Sadu (918. mesto), Univerzitet u Nišu (1462. mesto) i Univerzitet u Kragujevcu (1802. mesto).

Na rang listi našli su se i privatni univerziteti u Srbiji. Među visoko rangiranim su Singidunum (3160. mesto) i Megatrend (5230. mesto). Naime, procenjeno je da Singidunum zauzima šestu dok Megatrend zauzima osmu poziciju na rang listi za našu državu.

Prema najnovijoj ediciji Vebometriksove svetske rang liste, prva četiri mesta zauzimaju univerziteti iz Sjedinjenih Američkih Država. Univerzitet u Vašingtonu, Kornel, Džon Hopkins i Jejl. Dok su ranije visoko rangirani Harvard i MIT na 13. i 34. mestu.

Vebometriksova rang lista je sistem rangiranja prema količini veb-publikacija koje neka akademska ustanova proizvede kao i njihovog uticaja tj. citiranosti koje ostvaruju. Cilj ovog istraživanja, sprovedenog od strane španskog istraživačkog tela – Sajbermetriks lab, jeste povećanje prisustva akademskih i istraživačkih radova na internetu. Kao i promovisanje slobodnog pristupa rezultatima naučnih istraživanja.

Ocene univerziteta se formiraju na osnovu tri indikatora: uticaj, otvorenost/transparentnost i izuzetnost. Uticaj čini 50% ocene, otvorenost 10% i izuzetnost 40%.

Imajući u vidu ova tri indikatora, Beogradski univerzitet najbolje je prošao prilikom procene uticaja koji ostvaruje, a najniže ocenjena stavka je izuzetnost.

Piše: Zorka Mijajlović

FOTO: Student

Izvor: http://webometrics.info/en/Europe/Serbia

Studentske vesti

Leave a Reply

Your email address will not be published.