Be Ge Eko samit

Najava 1.
Pozivamo sve zainteresovane studente prava, da se prijave na seminar o ekološkom pravu, održivom razvoju i klimatskim promenama u duhu Poglavlja 27, koji će biti organizovan 03.10.2019. na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa početkom u 16-00 časova. Seminar je organizovan u okviru projekta „Be Ge Eko samit“ udruženja „CIVILNET“ koji je finansiran od strane Ministarstva zaštite životne sredine.
Link za prijavu: https://forms.gle/eyGwCg9VZEmU4yeb7

Najava 2.
Pozivamo sve zainteresovane studente prava, da se prijave na seminar o ekološkom pravu, održivom razvoju i klimatskim promenama u duhu Poglavlja 27, koji će biti organizovan 04.10.2019. na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa početkom u 17-00 časova. Seminar je organizovan u okviru projekta „Be Ge Eko samit“ udruženja „CIVILNET“ koji je finansiran od strane Ministarstva zaštite životne sredine.
Link za prijavu: https://forms.gle/eyGwCg9VZEmU4yeb7

Najava 3.
Pozivamo sve zainteresovane da se prijave na radionicu o kaznenom ekološkom pravu, propisima na nacionalnom i lokalnom nivou koji se tiču održivog razvoja i klimatskih promena koja će biti organizovan 5.10.2019. na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa početkom u 15-00 časova. Radionica je organizovan u okviru projekta „Be Ge Eko samit“ udruženja „CIVILNET“ koji je finansiran od strane Ministarstva zaštite životne sredine.
Link za prijavu: https://forms.gle/eyGwCg9VZEmU4yeb7

Najava 4.
Pozivamo sve zainteresovane da se prijave na radionicu o kaznenom ekološkom pravu, propisima na nacionalnom i lokalnom nivou koji se tiču održivog razvoja i klimatskih promena koja će biti organizovan 05.10.2019. na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa početkom u 16-30 časova. Radionica je organizovan u okviru projekta „Be Ge Eko samit“ udruženja „CIVILNET“ koji je finansiran od strane Ministarstva zaštite životne sredine.
Link za prijavu: https://forms.gle/eyGwCg9VZEmU4yeb7

Najava 5.
Pozivamo sve zainteresovane da se prijave na radionicu o kaznenom ekološkom pravu, propisima na nacionalnom i lokalnom nivou koji se tiču održivog razvoja i klimatskih promena koja će biti organizovan 05.10.2019. na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa početkom u 18-00 časova. Radionica je organizovan u okviru projekta „Be Ge Eko samit“ udruženja „CIVILNET“ koji je finansiran od strane Ministarstva zaštite životne sredine.
Link za prijavu: https://forms.gle/eyGwCg9VZEmU4yeb7

Najava 6.
Pozivamo sve zainteresovane studente prava , da se prijave na predavanja o značaju i primeni Arhuske konvencije. U okviru predavanja biće organizovana i studija slučaja na temu primena Arhuske konvencije u odnosu na pravo na pristup informacijama od značaja za zaštitu životne sredine. Predavanje i studija slučaja će biti organizovani 06.10.2019. na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa početkom u 14-00 časova. Predavanje je organizovano u okviru projekta „Be Ge Eko samit“ udruženja „CIVILNET“ koji je finansiran od strane Ministarstva zaštite životne sredine.

Leave a Reply

Your email address will not be published.