Author: dino

Чланак

STUDENTSKA POLIKLINIKA

Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata među studentima poznatiji je kao studentska poliklinika, a njegovi počeci vezani su za početak rada Univerziteta u Beogradu 1924. godine. Danas, zaposleni u Zavodu, obezbeđuju zdravstvenu zaštitu za oko 120.000 studenata državnih i privatnih Univerziteta i visokih stručnih škola u Beogradu.  U Zavodu studenti mogu dobiti preventivne, dijagnostičke i rehabilitacione...

Чланак

RESTORANI U SASTAVU STUDENTSKOG CENTRA

Za ostvarivanje prava na ishranu, smeštaj i kao legitimacija u okviru Studentskog centra “Beograd” koristi se čip-kartica. Pravo na izdavanje čip-kartice imaju svi studenti koji studiraju po zakonu o visokom obrazovanju. Studenti čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije imaju pravo da kupuju obroke po regresnim (nižim) cenama, dok studenti koji sami finansiraju svoje...

Чланак

DOMOVI U SASTAVU STUDENTSKOG CENTRA

Mrežu studentskih domova čine sledeći domovi: Studentski dom „4. april“ „4. APRIL“  je moderan i urban dom. Sačinjavaju ga A blok  sa zasebnim kupatilima i B blok  sa spratnim kupatilima.Studenti su smešteni u ukupno 290 soba.Nalazi se u blizini FON-a, FPN-a, Visoke elektrotehničke škole, Saobraćajnogi Farmaceutskog fakulteta.Specifičnosti doma su moderno opremljena teretana, otvoreni tereni za...

Чланак

STUDENTSKO ODMARALIŠTE BEOGRAD

Uporedo sa povećanjem broja fakulteta u našoj zemlji i podizanjem kvaliteta nastave, velika pažnja je posvećena razvijanju sveobuhvatnog pratećeg sistema kako bi se vodila briga o studentima i mladima, o kvalitetu njihovog života, školovanja, smeštaja, ishrane i mogućnostima za bavljenje sportom, kulturom i umetnošću, ali i odmorom, oporavkom i rekreacijom u specijalizovanim objektima. Ustanova studentsko...

Чланак

UNIVERZITET ODBRANE U BEOGRADU

Univerzitet odbrane je najmlađi državni Univerzitet u Srbiji. Osnovan je 24. februara 2011. godine. U njegovom sastavu se nalaze Vojna akademija i Medicinski fakultet VMA, visokoškolske jedinice koje u obrazovanju oficira imaju tradiciju dugu više od 160 godina.  Knez Aleksandar Karađorđević je 1850. godine osnovao Artiljerijsku školu, iz koje je kroz perma­nentno obrazovanje oficira nastala...

Чланак

STUDENTSKI CENTAR

Osnovna delatnost Ustanove Studentski centar ‘’Beograd’’ je smeštaj i ishrana stude­nata univerziteta u Beogradu, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije. Cenu smeštaja i ishrane, kao i deo cene koju studenti plaćaju, određuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Pored osnovne delatnosti ustanova se bavi pružanjem uslužnih komercijalnih delat­nosti za studente i građane, kao...

Чланак

UNIVERZITET U BEOGRADU

Univerzitet u Beogradu, vodeća visokoškolska usta­nova u regionu, sa tradicijom dugom preko dva veka, prepoznat je kao pravi nacionalni brend. U svom sastavu ima 31 fakultet, 11 naučno – istraživačkih instituta, Univerzitetsku biblioteku i 7 centara. Studentima, kako domaćim, tako i stranim, na raspolaganju je 11 studentskih domova, brojni restorani, zdravstvena ustanova, sportski centar, dom...

Чланак

UNIVERZITET UMETNOSTI U BEOGRADU

U toku više od šest decenija postojanja Univerzitet umetnosti u Beogradu je stekao status vrhunske institucije za visoko umetničko obrazovanje, koja pokriva najširi spektar umetničkih disciplina grupisanih na fakultetima Likovnih, Muzičke, Primenjenih i Dramskih umetnosti. Univerzitet umetnosti je prepoznat kao jedan od temelja na kome je Beograd izgradio svoju reputaciju kreativnog centra i prestonice kulture. Istovremeno, on je kao uzor dao...

Чланак

REČNIK STUDIJA

AKREDITACIJA Pod akreditacijom se podrazumeva pro­ces provere kvaliteta visokoškolskih usta­nova i vrednovanje njihovih studijskih programa na svim nivoima studija. BOLONJSKA DEKLARACIJA Deklaracija koja za cilj ima stvaranje evropske zone visokog obrazovanja, potpisana je 19. juna 1999. godine u Bolonji, a potpisalo ju je 29 ministara obrazovanja evropskih zemalja. Republika Srbija je postala potpisnica Bo­lonjske deklaracije...

Чланак

PRAVILA STUDIJA

Pravila studija se regulišu Zakonom o visokom obrazovanju (ZoVO) i opštim aktom visokoškolske ustanove (univerzitet, fakultet i dr.). Prvi ZoVO je donet 30. avgusta 2005. godine i smatra se reformskim zakonom koji je trebalo da dovede do usaglašavanja visokog obrazovanja Republike Srbije sa evropskim normama i standardima Bolonjskog procesa. Ovaj zakon je pretrpeo niz izmena...

  • 1
  • 2