20 stipendija za učenje stranih jezika

Savez studenata Beograda u saradnji sa školom za strane jezike „Kontext“ raspisuje konkurs za dodelu 20 stipendija za besplatno učenje stranih jezika.

Dvanaestu godinu zaredom Savez studenata Beograda i škola za strane jezike “Kontext” dodeljuje stipendije koje obuhvataju celokupnu cenu kursa. U prethodnih jedanaest godina na ovaj način podeljeno je 585 potpunih stipendija i preko 600 stipendija koje pokrivaju cenu od 30% popusta.

Pravo da konkurišu imaju svi studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija i svoju delatnost obavljaju na teritoriji grada Beograda koji studiraju isključivo po Bolonjskom režimu i koji su ostvarili više od 60 ESPB tokom dosadašnjeg studiranja zaključno sa oktobarskim rokom, sa prosečnom ocenom iznad 8,0.

Prijavljivanje kandidata će trajati od 13.10.2020 do 24.10.2020. Najkasnije 3 dana po završetku konkursa biće objavljeni rezultati na sajtu škole stranih jezika, na kom se možete detaljnije informisati o broju jezika i načinu izvođenja nastave. Studenti koji budu izabrani biće kontaktirani za dalja uputstva oko testiranja i upisa u školu.

Stipendije se odnose samo na opšte kurseve za koje postoje formirane grupe. Stipendije ne obuhvataju pripremne kurseve. Dobitnik stipendije može se odlučiti za drugi kurs ukoliko za prvobitno željeni kurs nije formirana grupa. Ukoliko dobitnik iz nekog razloga odustane od stipendije, istu dobija sledeći kandidat sa liste.

Rangiranje studenata će se izvršiti prema sledećoj formuli:

Za II, III, IV i V godinu: (ukupan broj ESPB / broj godina studiranja) x prosek tokom studiranja.

Rangiranje će se vršiti nezavisno za 6 grupacija:

 1. Fakulteti prirodno-matematičkih nauka (4 stipendije)
 2. Fakulteti medicinskih nauka (3 stipendije)
 3. Fakulteti društveno-humanističkih nauka (5 stipendije)
 4. Fakulteti Tehničko- tehnoloških nauka (4 stipendije)
 5. Visoke škole strukovnih studija (2 stipendije)
 6. Univerzitet umetnosti (2 stipendije)

Studenti master studija se rangiraju sa studentima osnovnih studija.

Na konkurs se možete prijaviti putem linka www.kontext.edu.rs/konkurs.

Informacije koje su potrebne za apliciranje:

 • Prosek ocena tokom studiranja (zaključno sa oktobarskim rokom)
 • Ukupan broj ostvarenih ESPB (zaključno sa oktobarskim rokom)
 • Lični podaci (ime i prezime, broj telefona, email)

Nakon objavljivanja rezultata konkursa, dobitnici stipendija imaju rok od 7 dana da dostave sledeća dokumenta:

 1. Uverenje o upisanom semestru odgovarajuće godine studija ili uverenje da ste redovan student
 2. Fotokopija lične karte
 3. Uverenje o ukupnom proseku ocena tokom studiranja
 4. Uverenje o ukupnom broju ostvarenih espb tokom studiranja

Nisu potrebni originali dokumenata, validne su i kopije sa fakulteta.

Studenti koji su dobili stipendiju u Februaru 2020 godine nemaju pravo da konkurišu ali imaju pravo da ostvare popust od 30% na cenu kursa.

Za informacije u vezi uslova konkursa i prijave na konkurs možete pozvati Saveza studenata Beograda na broj 069/1749379, svakog radnog dana od 11 do 14 časova.

Za informacije za kurseve jezika, lokacije održavanja nastave i termine, kontaktirajte telefon škole Kontext 065/6565700 ili posetite sajt www.kontext.edu.rs.

Leave a Reply

Your email address will not be published.