20 stipendija za učenje stranih jezika

SAVEZ STUDENATA BEOGRADA U SARADNjI SA ŠKOLOM ZA STRANE JEZIKE „KONTEKST“ RASPISUJE KONKURS ZA DODELU 20 STIPENDIJA ZA BESPLATNO UČENJE STRANIH JEZIKA

Dvanaestu godinu za redom Savez studenata Beograda i škola za strane jezike “Kontekst” dodeljuje stipendije koje obuhvataju celokupnu cenu kursa.U prethodnih jedanaest godina na ovaj način podeljeno je 605 potpunih stipendija i preko 640 stipendija koje pokrivaju cenu od 30% popusta.

Pravo da konkurišu imaju svi studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija i svoju delatnost obavljaju na teritoriji grada Beograda, koji studiraju isključivo po Bolonjskom režimu i koji su ostvarili više od 60 ESPB (tokom dosadašnjeg studiranja a zaključno sa oktobarskim rokom) i to sa prosečnom ocenom iznad 8,0.

Prijavljivanje kandidata će trajati od 01.02.2021. do 18.02.2021. Najkasnije 3 dana po završetku konkursa biće objavljeni rezultati na našem sajtu. Studenti koji budu izabrani biće kontaktirani za dalja uputstva oko testiranja i upisa u školu. Na sajtu www.kontext.edu.rs možete se detaljnije informisati o broju jezika i načinu izvođenja nastave.

Stipendije se odnose samo na opšte kurseve za koje postoje formirane grupe. Stipendije ne obuhvataju pripremne kurseve.Dobitnik stipendije može se odlučiti za drugi kurs ukoliko za prvobitno željeni kurs nije formirana grupa.Ukoliko dobitnik iz nekog razloga odustane od stipendije, istu dobija sledeći kandidat sa liste.

Rangiranje studenata za stipendije će se izvršiti prema sledećoj formuli:

Za II, III, IV i V godinu: (ukupan broj ESPB / broj godina studiranja) x prosek tokom studiranja.

Rangiranje će se vršiti nezavisno za 6 grupacija:

1.Fakulteti prirodno-matematičkih nauka (4 stipendije)

2.Fakulteti medicinskih nauka (3 stipendije)

3.Fakulteti društveno-humanističkih nauka (5 stipendije)

4.Fakulteti Tehničko- tehnoloških nauka (4 stipendije)

5.Visoke škole strukovnih studija (2 stipendije)

6.Univerzitet umetnosti (2 stipendije)

Na konkurs se možete prijaviti putem sajta www.kontext.edu.rs/konkurs

Informacije koje su potrebne za apliciranje:

Prosek ocena tokom studiranja (zaključno sa oktobarskim rokom)
Ukupan broj ostvarenih ESPB (zaključno sa oktobarskim rokom)
Lični podaci (ime i prezime, broj telefona, email)

Nakon objavljivanja rezultata konkursa, dobitnici stipendija imaju rok od 7 dana da dostave sledeća dokumenta:

  1. UVERENjE O UPISANOM SEMESTRU ODGOVARAJUĆE GODINE STUDIJA ILI UVERENjE DA STE REDOVAN STUDENT

2. FOTOKOPIJA LIČNE KARTE

3. UVERENjE O UKUPNOM PROSEKU OCENA TOKOM STUDIRANjA

4. UVERENjE O UKUPNOM BROJU OSTVARENIH ESPB TOKOM STUDIRANjA

(Nisu potrebni originali dokumenata, validne su i kopije sa fakulteta)

Objašnjenje za uverenja o broju ostvarenih ESPB i proseku:

Student II godine dostavlja uverenja o ukupnom broju ostvarenih ESPB i ukupno ostvarenom proseku tokom I godine.
Student III godine dostavlja uverenja o ukupnom broju ostvarenih ESPB i ukupno ostvarenom proseku tokom I i II godine (broj ESPB i prosek ostvaren zaključno sa II godinom studija).
Student IV godine dostavlja uverenja o ukupnom broju ostvarenih ESPB i ukupno ostvarenom proseku tokom I, II i III godine (broj ESPB i prosek ostvaren zaključno sa III godinom studija).
Student V godine dostavlja uverenja o ukupnom broju ostvarenih ESPB i ukupno ostvarenom proseku tokom I, II, III i IV godine (broj ESPB i prosek ostvaren zaključno sa IV godinom studija).

*Studenti koji su dobili stipendiju u Februaru 2020 godine nemaju pravo da konkurišu ali imaju pravo da ostvare popust od 30% na cenu kursa.

**Studenti se rangiraju samo sa svojom grupacijom, konkurišu za 4, odnosno 3 stipendije. Drugim rečima sprovodi se 6 nezavisnih konkursa.

***Studenti master studija se rangiraju sa studentima osnovnih studija.

Informacije svakog radnog dana od 11-14 časova u vezi uslova Konkursa i prijave na Konkurs na telefon Saveza studenata Beograda 069/1749379

Informacije za kurseve jezika, lokacije održavanja nastave i termine, kontaktirajte telefon škole Kontekst 065/6565700 ili posetite sajt www.kontext.edu.rs.

Student PR

Leave a Reply

Your email address will not be published.