10. DECEMBAR – MEĐUNARODNI DAN LJUDSKIH PRAVA

„Sve životinje su jednake, ali neke životinje su jednakije od drugih“ – Džordž Orvel je ovo izjavio pre više od 70 godina. A da li je situacija sada bolja ili je svet još uvek jedna velika životinjska farma?

Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 1950. godine zvanično proglasila deseti 10. decembar međunarodnim danom ljudskih prava. Baš na taj datum je 1948.  potpisana Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima. Ovo je bio prvi sveobuhvatni instrument zaštite ljudskih prava. Prvi put u istoriji proklamovani su zajednički standardi koje treba da dostignu svi narodi sveta.

Šta su to ljudska prava?
To su osnovna prava koja svaka osoba stiče rođenjem, neotuđiva i nedeljiva, svojstvena svim ljudima. Prava koje svako od nas ima, bez obzira na pol, državljanstvo, boju kože, veroispovest, jezik ili bilo koji drugi status. „Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima“ –  glasi prvi član deklaracije.

U povelji postoji 49 ljudskih prava, a neka od njih su pravo na ljudsko dostojanstvo, život, slobodu, pravo na rad, zdravstvenu zaštitu i osnivanje porodice. Zatim slede i zabrane ropstva, mučenja i teranje dece na rad.

Početak borbe za ljudska prava bio je motivisan prikazima oduzimanja prava u Drugom svetskom ratu. Za zvaničan početak borbe smatra se upravo Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima iz 1948. Ona nije bila pravno obavezujuća, ali je snažno apelovala na članice da priznaju ljudska, ekonomska, socijalna i građanska prava svojih građana. Danas, više od 70 godina kasnije, u svetu postoje mnoge organizacije koje se bave zaštitom ljudskih prava.

U Srbiji, prava su zagarntovana Ustavom, opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava. U poređenju sa članicama Evropske Unije, naša država je nisko na lestvici poštovanja ljudskih prava. Organizacija Human Rights Watch je u svom godišnjem izveštaju obuhvatila i Srbiju, navodeći najosetljivije društvene grupe u kojima se primećuje kršenje ljudskih prava. Samo neki od primera su pretnje i napadi na novinare, napadi na pripadnike LGBT populacije, diskriminacija manjina…

Piše: Dunja Marić

Foto izvor: Unsplash.com

Izvori: https://www.danas.rs , https://ljudskaprava.gov.rs

Uspon dece cveća

Leave a Reply

Your email address will not be published.